Schoolverzuim

Maak jij je zorgen over een leerling omdat hij/zij regelmatig niet op school is? Heb je een vermoeden dat er wat aan de hand is maar kan je er je vinger niet op leggen? Wacht niet te lang, maar trek aan de bel. Elke dag dat een leerling verzuimt is er één te veel.

Als coördinator passend onderwijs (vroeger zorg coördinator), mentor, teamleider maar ook als ouders loop je er wel eens tegen aan dat een jongere net wat vaker afwezig is dan gewenst. Soms gaan er geen alarmbellen af: elke keer is er een goed excuus of er is een correcte afmelding van afwezigheid. Dan is er sprake van grijs verzuim. Bij grijs verzuim of ongeoorloofd verzuim kan het lastig zijn om met de jongere aan de slag te gaan.

Er op af 

Wij bieden (o.a. in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer) het preventieve project “er op af” om thuiszitten te voorkomen. 

Dankzij dit project is het mogelijk direct actie te ondernemen bij afwijkend verzuimgedrag. Door vroeg te signaleren en actie te ondernemen werken we preventief en gaat verzuim niet over in (langdurig)thuiszitten.

School ondersteunen en ontzorgen

Wij vinden het belangrijk dat een school zich kan richten op haar primaire taak: onderwijs geven. Acties met betrekking tot verzuim kosten veel tijd. Met onze expertise op het gebied van verzuim en zorg, ontzorgen wij de school met betrekking tot verzuimproblematiek bij haar leerlingen.

Er zijn veel opties om leerlingen te helpen. Bij schoolformaat hebben we al jarenlang ervaring met de doelgroep. We hebben de op een rijtje gezet waarom het slim is om ons in te schakelen.

 • Wij kijken naar vraag achter de vraag
 • Wij werken op het onderwijs en weten wat er speelt
 • Snelheid is cruciaal voor het uiteindelijke succes: hoe eerder hoe beter. Hoe langer wordt gewacht met inspelen op verzuimgedrag, hoe lastigere het wordt dit om te draaien. Omdat we geen wachtlijsten hebben, kunnen we snel starten
 • Er Op Af is aanvullend op interventies vanuit het onderwijs en leerplicht
 • Wij indien nodig gaan op huisbezoek
 • Wij verbinden alle betrokkenen
 • Alle betrokken partijen worden deelgenoot gemaakt
 • Wij ondersteunen ouders en ontzorgen school
 • Wij zijn expert: kennis (psychosociaal) en ervaring (patroonherkenning)
 • Wij zijn laagdrempelig
 • Wij motiveren en coördineren
 • Wij leveren maatwerk, omdat ieder iedere situatie en elke leerling iets anders nodig heeft

Twijfels?

Juist bij de eerste signalen van verzuim liggen er kansen om het gedrag te keren en resultaten te boeken. Dus, heb je twijfels of een leerling in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op voor overleg.

Contact

Heb je vragen over het project of een leerling? Neem gerust contact met ons op! Wij zijn er juist voor die leerlingen waar twijfel is.

Contact “Er op af” in Leidschendam-Voorburg

Contact “Er op af” in Zoetermeer

Aanmelden

Een coördinator passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werker of leerplicht ambtenaar meldt de leerling bij ons aan via de button "leerling aanmelden SMW/JOS"bovenaan deze pagina.

Toestemming van ouders is hierbij noodzakelijk als de leerling jonger is dan 16 jaar. Daarna is geen toestemming van de ouders nodig, maar zij moeten wel geïnformeerd te worden. Na aanmelding nemen wij contact op met de aanmelder, ouders en leerling om het ondersteuningstraject te starten.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.