Schoolverzuim

Maak jij je zorgen over een leerling omdat hij/zij regelmatig niet op school is? Heb je een vermoeden dat er wat aan de hand is maar kan je er je vinger niet op leggen? Wacht niet te lang, maar trek aan de bel. Elke dag dat een leerling verzuimt is er één te veel!


Download het "Er op Af" aanmeldformulier

Als coördinator passend onderwijs (vroeger zorg coördinator), mentor, teamleider maar ook als ouders loop je er wel eens tegen aan dat een jongere net wat vaker afwezig is dan gewenst. Soms gaan er geen alarmbellen af: elke keer is er een goed excuus of er is een correcte afmelding van afwezigheid. Dan is er sprake van grijs verzuim. Bij grijs verzuim of ongeoorloofd verzuim kan het lastig zijn om met de jongere aan de slag te gaan.

Er op af & project schoolverzuim

Er zijn twee gemeenten met een speciaal preventief project om thuiszitten te voorkomen. In de gemeente Leidschendam-Voorburg is dat het project “er op af” en in het Westland “schoolverzuim”.

Dankzij deze projecten is het mogelijk direct actie te ondernemen bij afwijkend verzuimgedrag. Door vroeg te signaleren en actie te ondernemen werken we preventief en gaat verzuim niet over in (langdurig)thuiszitten.

School ondersteunen en ontzorgen

Wij vinden het belangrijk dat een school zich kan richten op haar primaire taak: onderwijs geven. Acties met betrekking tot verzuim kosten veel tijd. Met onze expertise op het gebied van verzuim en zorg, ontzorgen wij de school met betrekking tot verzuimproblematiek bij haar leerlingen.

Werkwijze

Verzuim is vaak een signaal van complexere problematiek en vraagt om een brede aanpak in de afstemming met meerdere partijen. Als een jongere bij ons wordt aangemeld, gaan we in gesprek met alle betrokken partijen en zoeken wij de jongere (ook thuis) op. We gaan na welke hulp er al is ingezet of wat er al is gedaan om het gedrag te veranderen? Ons centrale doel is de oorzaak van het verzuim aanpakken en het risico op thuiszitten verminderen. Hierdoor kan de leerling zijn of haar schoolgang voortzetten.

Bij onze zoektocht betrekken we het brede netwerk vanuit school zelf: de jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar en mentor. Indien nodig ook de ouders. Doordat er veel verschillende mensen betrokken zijn rondom een jongere, zien wij vaak dat er onduidelijkheid is in de communicatie is tussen deze partijen. Wij zorgen met onze aanpak voor helderheid, overzicht en een perspectief voor de leerling. Hierbij zijn wij de regiehouder.

Twijfels?

Juist bij de eerste signalen van verzuim liggen er kansen om het gedrag te keren en resultaten te boeken. Dus, heb je twijfels of een leerling in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op voor overleg.

Contact

Heb je vragen over het project of een leerling? Neem gerust contact met ons op! Wij zijn er juist voor die leerlingen waar twijfel is.

Contact “Er op af” in Leidschendam-Voorburg

Contact “Er op af” in het Westland

Aanmelden

Een coördinator passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werker of leerplicht ambtenaar meldt de leerling bij ons aan via onderstaand formulier.

Toestemming van ouders is hierbij noodzakelijk als de leerling jonger is dan 16 jaar. Daarna is geen toestemming van de ouders nodig, maar zij moeten wel geïnformeerd te worden. Na aanmelding nemen wij contact op met de aanmelder, ouders en leerling om het ondersteuningstraject te starten.

Download het "Er op Af" aanmeldformulier