Professionals

Ontwikkelen binnen de professionele ruimte is belangrijk. Zeker in het onderwijs, waar gebeurtenissen zich razendsnel opvolgen, is het fijn om als onderwijsprofessional stil te staan bij je eigen ontwikkeling. Wie ben jij als professional? Hoe sta je in je vak? Welke vaardigheden en competenties heb je (nog) nodig om sterk in je werk te staan? Op deze pagina lees je meer over het aanbod van Schoolformaat voor professionals.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

'Sta sterk in je werk’ is een programma ontwikkeld om je kennis en vaardigheden te bieden in de klas. Om te werken aan je eigen ontwikkeling door coaching. En in teamverband zowel naar de persoonlijke impact (intervisie) als in teamverband door coaching naar gezamenlijke casuïstiek te kijken. Jij kiest wat voor jou van toepassing is.

Klik hier voor meer informatie over 'Sta sterk in je werk'.

Maak jij je zorgen over een leerling omdat hij/zij regelmatig niet op school is? Heb je een vermoeden dat er wat aan de hand is maar kan je er je vinger niet op leggen? Wacht niet te lang, maar trek aan de bel. Elke dag dat een leerling verzuimt is er één te veel.

Lees meer over het voorkomen van schoolverzuim.

Onze trainingen zijn vanaf maart 2021 ondergebracht bij de Jeugdformaat academie. We bieden nog steeds dezelfde trainingen en ook door dezelfde trainers. We hebben alle trainingen vanuit Jeugdformaat en Schoolformaat gebundeld, zodat we onze kennis en expertise nóg beter gebruiken. 

De Jeugdformaat academie helpt je verder!

De academie biedt kennis en vaardigheden voor hedendaagse uitdagingen. Met onze trainingen en themabijeenkomsten, die zowel online als op locatie plaatsvinden, helpen we jou verder. 

Klik hier voor meer informatie over de trainingen voor leerlingen, opvoeders/ouders en professionals.

Pluscoach heeft als doel schooluitval bij jongeren voorkomen en helpen bij het behalen van hun startkwalificatie.

Gemiddeld zijn dit er ruim 50 per jaar. Pluscoach is er voor jongeren met meervoudige problematiek tussen de 12 en 23 jaar uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en het Westland. Bij meervoudige problematiek kun je denken aan gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen.

Wat doet de Pluscoach?

In een traject gaan wij niet alleen aan de slag met een jongere maar ook met zijn omgeving. We ondersteunen jongeren zodat problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op een volwaardige plek in de maatschappij vergroot.

Hoe ziet het traject eruit?

Een traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Om binnen de termijn te blijven moeten er prioriteiten en doelen gesteld worden. Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, variërend van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.

Klik hier voor meer informatie over Pluscoach.

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Zij sluiten hun schoolcarrière af met een diploma. Maar niet voor iedereen is die weg vanzelfsprekend. De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat geven advies en ondersteuning om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

Meer informatie over ons schoolmaatschappelijk werk vind je hier.

Op elke basisschool in de gemeente Lansingerland is een vaste Jeugdcoach Op School (JOS) aanwezig die leerlingen, hun ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op school.

De JOS is er voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden.

Klik hier voor meer informatie over Jeugdcoach Op School.

Bij afwezigheid van de vaste schoolmaatschappelijk werker, kunnen scholen terecht bij de bureaudienst van Schoolformaat voor algemene vragen en/of advies over een specifieke casus.

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag
Van 09.00 tot 17.00 uur
Telefoon: 06 257 515 81

Wil je een leerling aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of Jeugdcoach Op School?

Klik hier en vul het formulier in.

Heb je een vraag? Wil je bijvoorbeeld weten hoe we een training voor de school tot maatwerk kunnen maken? Of wil je een vrijblijvend adviesgesprek met een van de trainers of adviseurs van Schoolformaat? 

Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen graag verder!

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.