Ouders


Maak je je zorgen om je kind of merk je dat het niet goed gaat? Onze professionals helpen je graag verder. Lees hieronder meer over ons aanbod voor ouders, bekijk op de pagina kinderen ook wat wij voor je kind kunnen betekenen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Zit je kind op een school waar schoolmaatschappelijk werk (van Schoolformaat) wordt aangeboden? De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op school en op vaste tijden aanwezig voor begeleiden. Onze schoolmaatschappelijk werkers ondersteunen leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer dit nodig is.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Daarom worden van kleine tot grotere problemen vaak op school gesignaleerd. Wanneer een leerkracht of mentor iets signaleert informeert hij of zij in eerste instantie de ouders. 

De schoolmaatschappelijk werker kan advies geven over de aanpak bij problemen van kinderen of opvoedkundige vragen van ouders. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Als blijkt dat hulpverlening nodig is kan de schoolmaatschappelijk werker dit in gang zetten. 

De schoolmaatschappelijk werker werkt altijd samen met de school en ouders/opvoeders en nodigt hen uit op school of gaat op huisbezoek.

Meer informatie over schoolmaatschappelijk werk.

Schoolformaat biedt trainingen vanuit de Jeugdformaat academie

De Jeugdformaat academie helpt je verder!

De academie biedt kennis en vaardigheden voor uitdagingen. Met onze trainingen en themabijeenkomsten, die zowel online als op locatie plaatsvinden, helpen we ouders/verzorgers, leerlingen en onderwijsprofessionals verder. 

Themabijeenkomsten voor ouders/opvoeders

  • Help, ik heb een puber in huis!
  • Positief opvoeden
  • Praten met kinderen over social media

Klik hier voor een volledig overzicht van trainingen voor ouders/opvoeders.

Op elke basisschool in de gemeente Lansingerland is een vaste Jeugdcoach Op School (JOS) aanwezig die leerlingen, hun ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op school.

De JOS is er voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden.

Klik hier voor meer informatie over Jeugdcoach Op School.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.