Meer over ons en contact

Heb je een vraag? Wil je bijvoorbeeld weten hoe we een training voor je school tot maatwerk kunnen maken? Of wil je liever een vrijblijvend adviesgesprek met een van de trainers of adviseurs van Schoolformaat? 

Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Schoolformaat meer dan maatschappelijk werk
070 308 02 17 info@schoolformaat.nl

Schoolformaat 
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg

Klik hier voor de route naar Albertus de Oudelaan 1 in VoorburgSpeciaal voor scholen hebben wij een bureaudienst. Deze wordt elke werkdag bemand door een vast team van schoolmaatschappelijk werkers. Bij afwezigheid van de vaste schoolmaatschappelijk werker, kunnen scholen terecht bij de bureaudienst voor algemene vragen en/of advies over een specifieke casus. 

Ga naar de pagina over de bureaudienst.

Ellen Broer

Accountmanager
trainingen


06 2575 1601
e.broer@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma, di en do
(m.u.v schoolvakanties)

Stefan Bakker

Accountmanager
MBO-scholen


06 113 309 49
s.bakker@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma/di/do/vr
(m.u.v. schoolvakanties)

Bert Oostendorp

Accountmanager
primair onderwijs Zoetermeer & Rijswijk


06 294 890 80
b.oostendorp@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma/di/do/vr tot 15.00 uur 
(m.u.v. schoolvakanties)

Rachida Tarrahi

Accountmanager06 461 791 73
r.tarrahi@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma/di/do/vr 
(m.u.v. schoolvakanties)

Karin de Vreede

Accountmanager
voortgezet onderwijs


06 154 461 34
k.devreede@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma t/m do
(
m.u.v. schoolvakanties)

Ingeborg Middleton

Manager preventie

06 520 773 59
i.middleton@schoolformaat.nl

Schoolformaat
Kenniscentrum Kind en Scheiding

 

 

Meer over Schoolformaat

Schoolformaat vindt dat iedere jeugdige recht heeft op een kansrijke toekomst, wij versterken hen en hun omgeving.

Onze visie:

Het is de normaalste zaak om jouw basis te verstevigen. 

Schoolformaat werkt volgens de volgende kernwaarden:

 • Versterken
 • Doen (nu actie & activeren)
 • Gedreven (met passie)
 • Verbinden (mogelijk maken)
 • Continu leren & ontwikkelen (deskundig)
 • Vindingrijk

Wij zijn de partner bij het verbeteren en versterken van de zorgstructuur en maken samen met de school het verschil voor de zorgleerling.

Onze voordelen:

 • Schoolformaat is ISO 9001 gecertificeerd.
 • Wij werken snel en slagvaardig en vraag- en resultaatgericht.
 • De school bepaalt het kader van het schoolmaatschappelijk werk.
 • De vraag van de leerling of de onderwijsprofessional vormt telkens het startpunt.
 • De expertise van de trainers ligt op het terrein van zorgvragen vanuit het onderwijs.
 • Wij hebben een eigen kennisvakgroep, waardoor wij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijszorg.
 • De kwaliteit van onze medewerkers is gewaarborgd. Ze zijn HBO geschoold en lid van de NVMW / Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook krijgen zij regelmatig interne deskundigheidsbevordering.
 • Wij kennen de sociale kaart van de regio Haaglanden en omgeving goed en zorgen voor de verbinding met eerstelijns hulp in het lokale veld, de tweedelijns zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Wij zorgen voor meldingen in de Verwijsindex.

Schoolformaat is onderdeel van Jeugdformaat. Onze bijna 100 schoolmaatschappelijk werkers en trainers werken net als hun meer dan 1.000 collega’s van Jeugdformaat, dagelijks aan vraagstukken om het toekomstperspectief van kinderen beter te maken. Dat doen zij onvoorwaardelijk, met passie en energie. Zijn er vraagstukken waar onze schoolmaatschappelijk werkers niet uitkomen? Dan maken zij gebruik van psychosociale kennis van meer dan 35 gedragswetenschappers. Samen doen wij er alles aan om te voorkomen dat leerlingen vastlopen of uitvallen.

ISO wordt ook wel eenvoudig als volgt beschreven:

 1. zeg wat je doet
 2. doe wat je zegt
 3. bewijs het

De kernelementen van ISO: een betrokken topmanagement, risico’s inventariseren en kansen benutten, context en belanghebbenden in zicht hebben en continu willen leren en verbeteren (PDCA).

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.