Aantal thuiszitters in Westland gedaald!

Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een mooi artikel.

Het aantal kinderen in Nederland dat langdurig niet naar school gaat is afgelopen schooljaar weer gestegen. In het hele land zaten bijna 4500 leerlingen meer dan drie maanden thuis. Westland vormt daar een uitzondering op, want het aantal thuiszitters is hier juist flink gedaald.

Waar de gemeente vorig jaar 37 thuiszitters kende, waren dat er dit lesjaar nog 33, van wie er inmiddels 24 ook weer naar school zijn. Dat zijn er relatief weinig in vergelijking met andere gemeenten.

Schoolformaat is een van de ketenpartners die zich inzet om thuiszitters weer naar school te krijgen. Lees meer over onze werkwijze schoolverzuim.