Leerlingen


Er kunnen heel veel redenen zijn waarom je even niet lekker in je vel zit of moeite hebt met je schoolwerk. Dit is helemaal niet gek maar het is belangrijk dat je hier niet te lang mee rond blijft lopen. Schoolformaat heeft schoolmaatschappelijk werkers op scholen in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Voorschoten, Westland en Zoetermeer. Daarnaast hebben we trainingen voor leerlingen, ouders en professionals.

Vaak is het lastig om problemen alleen op te lossen. Door er met iemand over te praten kom je meestal sneller tot een oplossing. Je kan er met je ouders over praten of op school met een leerkracht of mentor. Zij kunnen eventueel een schoolmaatschappelijk werker inschakelen die je verder helpt. Schoolformaat biedt schoolmaatschappelijk werk op verschillende scholen in Zuid-Holland.

Voorbeelden van onderwerpen waar je over kan praten met een schoolmaatschappelijk werker:

 • Eenzaamheid
 • Pesten
 • Verdriet door bijvoorbeeld overlijden
 • Scheiding van je ouders
 • Faalangst
 • Onzekerheid
 • Problemen op social media

Maar natuurlijk kunnen we je bij veel meer onderwerpen helpen. Bespreek je uitdagingen, zorgen of problemen met je ouders, leerkracht of mentor.

De Jeugdformaat academie verzorgt trainingen voor ouders, professionals maar ook voor jou als leerling. 

Samen met de Jeugdformaat academie zijn wij er voor jou als je wat hulp of ondersteuning kan gebruiken. We organiseren groepstrainingen en workshops om je sterker en krachtiger te maken. Een beetje tegenwind is niet erg. Het gaat er om hoe je er mee om gaat. Wil je meer weten wat we voor jou kunnen doen? Neem dan gewoon eens contact met ons op.

Een aantal voorbeelden van trainingen voor leerlingen zijn:

 • Dag groep 8, hallo brugklas! 
 • Help! Examenstress 
 • Houd je hoofd cool 
 • IK kijk... IK kijk naar JOU! 
 • Rots en Water  
 • Schoolstress de baas 
 • Supergirls  
 • Weerbaarheid 
 • Zelfcontrole

Klik hier voor een overzicht van alle trainingen voor leerlingen.

Op elke basisschool in de gemeente Lansingerland is een vaste Jeugdcoach Op School (JOS) aanwezig die leerlingen, ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op school.

De JOS is er voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden.

Klik hier voor meer informatie over Jeugdcoach Op School.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.