Even voorstellen: onze nieuwe accountmanagers

Gepubliceerd op: 13 mei 2019

De afgelopen maanden zijn er bij ons drie nieuwe accountmanagers gestart. Hieronder stellen ze zich voor. Vragen? Neem gerust contact met ze op. 

Evelyn Maljers –
Accountmanager trainingen

Na jarenlange ervaring in het geven van trainingen aan leerlingen en onderwijsprofessionals, ben ik per 1 maart gestart als accountmanager trainingen. 

Trainingen zijn een prachtig middel om inzicht te krijgen, gedragsverandering te creëren of een persoonlijke ontwikkeling door te maken. Graag zet ik me er dan ook voor in om de vragen van het onderwijs te koppelen aan onze expertise en ervaring om gezamenlijk tot een passend aanbod te komen zodat leerlingen of onderwijsprofessionals zich kunnen ontwikkelen. 

Ik kom graag langs voor een gesprek. Tot snel!

Evelyn Maljers 
Accountmanager trainingen

e.maljers@schoolformaat.nl
06 - 546 427 16 

Bert Oostendorp -Accountmanager primair onderwijs Zoetermeer & Rijswijk

Met veel enthousiasme ben ik per maart van dit jaar aan de slag gegaan als accountmanager van Schoolformaat. Hierbij heb ik het account PO Zoetermeer onder mijn hoede en voor nu nog het PO Rijswijk. Leuke teams met veel ervaring, passie en bereidwilligheid om kinderen (en in het verlengde daarvan de ouders) te ondersteunen bij de ontwikkelingen van hun vaardigheden en talenten. 

Hiervoor ben ik diverse functies actief geweest binnen de het Sociaal Domein, waarvan de laatste 2 jaar voor de gemeente Voorschoten en Wassenaar, o.a. in de functie van projectleider.

Naast deze functie ben ik de afgelopen jaren actief geweest als trainer aan de Kennisacademie van Jeugdformaat. Een functie die ik nu ook nog combineer met de functie van accountmanager. 

Ik voel mij al aardig ingeburgerd binnen Schoolformaat en inmiddels spreek ik uit ervaring dat de dynamiek van Schoolformaat een bijzondere is. Een soort TGV die tussen de vakanties door met volle snelheid doordendert, maar daarbij de kwaliteit niet uit het oog verliest. TGV-formaat was in dat opzicht ook een goede naam geweest. 

Ik heb er zin in om met elkaar en alle netwerkpartners te kijken hoe we het SMW nog sterker in kunnen zetten als essentiële schakel tussen Zorg en Onderwijs. Op naar het volgende station.

Bert Oostendorp
Accountmanager Schoolformaat
Trainer Kennisacademie Jeugdformaat

b.oostendorp@schoolformaat.nl
06 - 294 890 80
werkdagen: ma/di/do/ vr (tot 15.00u) 
m.u.v. schoolvakanties

Karin de Vreede –
Accountmanager voortgezet onderwijs

Hallo allemaal, mijn naam is Karin de Vreede. Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Jeugdformaat en sinds 2015 werk ik bij Schoolformaat. 

Per 13 mei gestart met een nieuwe functie als accountmanager voortgezet onderwijs. Een spannende periode breekt aan waarbij kennismaken, overdragen en ontdekken centraal zullen staan.

Ik verheug me op de samenwerking!

Karin de Vreede
Accountmanager SMW
Voortgezet Onderwijs

k.devreede@schoolformaat.nl
06 - 154 461 34
werkdagen: ma t/m do m.u.v. schoolvakanties

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.