“Samen slagen we er goed in de drempel laag te houden”

Gepubliceerd op: 13 juni 2019

Miranda Zweers-Veraar werkt al zo’n achttien jaar in de hulpverlening. Sinds 2010 is zij vanuit Schoolformaat aan het Haags Montessori Lyceum (HML) verbonden. Zij en Sabrina Ghiani werken inmiddels zo’n drie jaar intensief samen. Sabrina is actief als zorgcoördinator voor de onderbouw. Naast haar functie als zorgcoördinator is Sabrina ook docent Frans en teamleider van de eerste klassen. Zelf heeft Sabrina ook op het HML gezeten. “Dit is echt mijn school’, vertelt ze. Miranda en Sabrina werken ook samen met Denise Pieters. Zij is zorgcoördinator voor de bovenbouw op het HML.

Foto: Sabrina Ghiani & Miranda Zweers-Veraar

De problemen die Sabrina en Miranda in hun werk tegenkomen zijn heel divers. Miranda: “We zien vooral veel sociaal-emotionele problemen, maar problemen rondom scheidingen van ouders, faalangst, depressie en motivatieproblemen zien we met regelmaat.” Sabrina vult Miranda aan: “Wat er ook speelt, het is heel fijn dat we een traject altijd samen starten. We kijken goed naar de historie, of er al eerder hulp is ingezet, naar wat er nu aan de hand is en naar wat er nu nodig is.”

Geen drempel

Leerlingen komen bij Sabrina en Miranda terecht via leerkrachten, de schoolverpleegkundige en de coaches (mentoren). Sabrina: “Ook tijdens oudergesprekken komt er soms informatie boven. Ouders geven dan bijvoorbeeld aan dat hun kind veel stress heeft, of last heeft van woedeaanvallen.” Sabrina vertelt dan dat hulp op school mogelijk is. En leerlingen trekken ook rechtstreeks aan de bel. “Vaak zie je dat als we gesprekken hebben met een jongere, ze dit op hun beurt weer bespreken met vrienden. Voor vrienden die met dezelfde of soms juist met heel andere problemen rondlopen is er dan eigenlijk geen drempel meer om bij mij binnen te stappen. Ze vertrouwen je dan meteen”, vertelt Miranda.

Sabrina: “We doen er alles aan om de hulp zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Miranda vult aan: “Ons doel is om de hulpverlening te normaliseren. Het moet normaal zijn dat als je hulp nodig hebt, je hierom durft te vragen.” Volgens Sabrina is die toegang tot hulp binnen het HML goed: “Met regelmaat roept een leerling ‘ik ga even naar Miranda’ tegen klasgenoten. We slagen er volgens mij goed in om samen die drempel laag te houden. Dat is echt niet binnen iedere school zo!”

Team met korte lijntjes 

Op de vraag of Sabrina kan vertellen waarom Miranda van toegevoegde waarde is, heeft ze meteen een antwoord: “Ik kan echt niet zonder Miranda! Zij is mijn steun en toeverlaat en we zijn een heel goed team!” Miranda bevestigd dat: “Ik heb Sabrina ook echt nodig. Zij is de schakel tussen mij en de leerkrachten. Als een leerling door problemen lucht of ruimte nodig heeft, dan organiseert Sabrina dat in overleg met de leerkrachten. We vullen elkaar dus heel goed aan.” 
Miranda: “Dankzij de goede samenwerking kunnen we leerlingen, ouders en leerkrachten snel verder helpen. We spreken elkaar elke donderdag uitgebreid over de leerlingen die we helpen, maar hebben tussentijds ook korte lijntjes over de voortgang.“

Inspelen op wat nodig is 

Sabrina: “Miranda is er ook voor leerkrachten en de coaches. Zij weten haar goed te vinden voor advies of om signalen, die zij oppikken bij leerlingen, door te geven. Het HML maakt ook gebruik van de trainingen die Schoolformaat aanbiedt: “Schoolformaat heeft de afgelopen jaren al meerdere trainingen verzorgd voor leerlingen, nieuwe leerkrachten en de coaches op het gebied van faalangst, de meldcode kindermishandeling en coaching. We spelen ook wat dat betreft ook in op waar de behoefte ligt en wat er nodig is”, besluit Sabrina.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.