Project “Verbinding onderwijs en jeugdzorg”

Wij zijn betrokken bij het project “Verbinding onderwijs en jeugdzorg” als aanbieder van de trainingen. Het project is onderdeel van het NWA startimpuls project ‘’Gelijke kansen voor een diverse jeugd’’. Theoretisch gezien hebben alle jongeren laagdrempelig toegang tot psychosociale hulp, maar in de praktijk werkt dit niet goed, waardoor sommige jongeren pas laat met ernstige problemen in aanraking komen met jeugdzorg. Een betere verbinding tussen het onderwijs en jeugdzorg is cruciaal voor het leveren van snelle en adequate interventies. 

In dit project wordt er onderzocht of preventie en interventie gericht op stress bij middelbare scholieren effectief en efficiënt is. Dit wordt ten eerste gedaan door onderzoek te doen naar universele lessen over stress (“de Stress Lessen”). Na deze les kunnen leerlingen zich opgeven voor een vervolgtraining gericht op het verbeteren van diverse vaardigheden om beter met stress om te gaan.

Doel

Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg door middel van universele en groepsinterventies. Dit wordt onderzocht door het vergelijken van een experimentele groep (leerlingen die de interventie gelijk krijgen) met een controle groep (leerlingen die pas later de interventie krijgen).

Resultaat

Het project bestaat uit twee promotieonderzoeken: de eerste gericht op de effectiviteit van de universele Stress Lessen en de tweede op de effectiviteit van de twee vaardigheidstrainingen.

Samenwerkingspartners

Er zijn diverse partijen betrokken bij dit onderzoek. Ten eerste de Universiteit van Leiden (met Simone Vogelaar als promovendus) en de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam (met Amanda van Loon als promovendus). Daarnaast zijn er (tot nu toe) drie scholen betrokken: het Rijswijks Lyceum/van Vredenburch college, Johan de Witt scholengroep (drie locaties) en Wellantcollege Madestein. Vanuit de preventiehoek is de gemeente Den Haag betrokken bij de financiering van de trainingen. 

Naast Schoolformaat zijn ook Youz (voorheen de Jutters) en Its4sure betrokken als mogelijke aanbieders van de trainingen. 

Als school ook deelnemen aan dit project? Laat het ons weten!