Project “Verbinding onderwijs en jeugdzorg”

Wij zijn betrokken bij het project “Verbinding onderwijs en jeugdzorg” als aanbieder van de trainingen. Het project is onderdeel van het NWA startimpuls project ‘’Gelijke kansen voor een diverse jeugd’’. Theoretisch gezien hebben alle jongeren laagdrempelig toegang tot psychosociale hulp, maar in de praktijk werkt dit niet goed, waardoor sommige jongeren pas laat met ernstige problemen in aanraking komen met jeugdzorg. Een betere verbinding tussen het onderwijs en jeugdzorg is cruciaal voor het leveren van snelle en adequate interventies. 

In dit project wordt er onderzocht of preventie en interventie gericht op stress bij middelbare scholieren effectief en efficiënt is. Dit wordt ten eerste gedaan door onderzoek te doen naar universele lessen over stress (“de Stress Lessen”). Na deze les kunnen leerlingen zich opgeven voor een vervolgtraining gericht op het verbeteren van diverse vaardigheden om beter met stress om te gaan.

Doel

Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg door middel van universele en groepsinterventies. Dit wordt onderzocht door het vergelijken van een experimentele groep (leerlingen die de interventie gelijk krijgen) met een controle groep (leerlingen die pas later de interventie krijgen).

Resultaat

Het project bestaat uit twee promotieonderzoeken: de eerste gericht op de effectiviteit van de universele Stress Lessen en de tweede op de effectiviteit van de twee vaardigheidstrainingen.

Samenwerkingspartners

Er zijn diverse partijen betrokken bij dit onderzoek. Ten eerste de Universiteit van Leiden (met Simone Vogelaar als promovendus) en de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam (met Amanda van Loon als promovendus). Daarnaast zijn er (tot nu toe) drie scholen betrokken: het Rijswijks Lyceum/van Vredenburch college, Johan de Witt scholengroep (drie locaties) en Wellantcollege Madestein. Vanuit de preventiehoek is de gemeente Den Haag betrokken bij de financiering van de trainingen. 

Naast Schoolformaat zijn ook Youz (voorheen de Jutters) en Its4sure betrokken als mogelijke aanbieders van de trainingen. 

Als school ook deelnemen aan dit project? Laat het ons weten!

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.