Pluscoach

Pluscoach heeft als doel schooluitval bij jongeren voorkomen en ze helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Schoolformaat is één van de uitvoerders van deze trajecten.

Gemiddeld zijn dit er ruim 50 per jaar. Pluscoach is er voor jongeren met meervoudige problematiek tussen de 12 en 23 jaar uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en het Westland. Bij meervoudige problematiek kun je denken aan gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen.

Wat doet de Pluscoach?

In een traject gaan wij niet alleen aan de slag met een jongere maar ook met zijn omgeving. We ondersteunen jongeren zodat problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op een volwaardige plek in de maatschappij vergroot.

Hoe ziet het traject eruit?

Een traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Om binnen de termijn te blijven moeten er prioriteiten en doelen gesteld worden. Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, variërend van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.

Meer informatie & aanmelden

De website van plusgroep (waar pluscoaching) onder valt, geeft veel aanvullende informatie. Een jongere aanmelden voor pluschoach gaat ook via de site van plusgroep.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.