Pluscoach

Pluscoach heeft als doel schooluitval bij jongeren voorkomen en ze helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Schoolformaat is één van de uitvoerders van deze trajecten.

Gemiddeld zijn dit er ruim 50 per jaar. Pluscoach is er voor jongeren met meervoudige problematiek tussen de 12 en 23 jaar uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en het Westland. Bij meervoudige problematiek kun je denken aan gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen.

Wat doet de Pluscoach?

In een traject gaan wij niet alleen aan de slag met een jongere maar ook met zijn omgeving. We ondersteunen jongeren zodat problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op een volwaardige plek in de maatschappij vergroot.

Hoe ziet het traject eruit?

Een traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Om binnen de termijn te blijven moeten er prioriteiten en doelen gesteld worden. Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, variërend van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.

Meer informatie & aanmelden

De website van plusgroep (waar pluscoaching) onder valt, geeft veel aanvullende informatie. Een jongere aanmelden voor pluschoach gaat ook via de site van plusgroep.