Sta sterk in je werk

Ontwikkelen binnen de professionele ruimte is belangrijk. Zeker in het onderwijs, waar gebeurtenissen zich razendsnel opvolgen, is het fijn om als onderwijsprofessional stil te staan bij je eigen ontwikkeling. Wie ben jij als professional? Hoe sta je in je vak? Welke vaardigheden en competenties heb je (nog) nodig om sterk in je werk te staan? 

De antwoorden op deze vragen vormen de uitgangspunten van ‘Sta sterk in je werk’, een programma ontwikkeld om je kennis en vaardigheden te bieden in de klas. Om te werken aan je eigen ontwikkeling door coaching. En in teamverband zowel naar de persoonlijke impact (intervisie) als in teamverband door coaching naar gezamenlijke casuïstiek te kijken.

De onderdelen van dit programma zorgen voor een verbreding en een verdieping van de basistas aan vaardigheden en geeft extra inzicht in krachten en valkuilen. Het programma is zowel afzonderlijk per onderdeel af te nemen als in geheel en wordt in overleg afgestemd op de wensen. Na een eerste gesprek is het mogelijk om door een survey te komen tot een advies die afgestemd is op de behoeften van de onderwijsprofessionals.

‘Sta sterk in je werk’ is een traject dat op maat wordt aangeboden. Het voornaamste doel is de samenhang creëren waardoor theorie, praktijk en oefening samenkomen. Het biedt ondergrond voor jou als professional en zorgt voor verdieping en professionalisering.

De onderdelen van dit programma zorgen voor een verbreding en een verdieping van de basistas aan vaardigheden en geeft extra inzicht in krachten en valkuilen. Het programma is zowel afzonderlijk per onderdeel af te nemen als in geheel en wordt in overleg afgestemd op de wensen. Na een eerste gesprek is het mogelijk om door een survey te komen tot een advies die afgestemd is op de behoeften van de onderwijsprofessionals.

‘Sta sterk in je werk’ is een traject wat op maat wordt aangeboden. Het voornaamste doel is de samenhang creëren waardoor theorie, praktijk en oefening samenkomen. Het biedt ondergrond voor jou als professional en zorgt voor verdieping en professionalisering.

De training bestaat uit 2 dagdelen en wordt gegeven op de basis van de wensen en/ of behoeften van de onderwijsprofessionals. (denk aan bijvoorbeeld een training gericht op signaleren, oplossingsgericht werken en/ of grip op je gesprek)

Dagdeel 1 gericht op kennis en vaardigheden

Dagdeel 2 gericht op oefening met een acteur

De training wordt gegeven door een trainer en een acteur. 

De intervisiebegeleiding bestaat uit begeleiding door een intervisor; 3 bijeenkomsten voor een schooljaar aan de hand van een methode worden de intervisanten meegenomen door de intervisor. Aan de hand van deze methode wordt de inbreng van de intervisant besproken. 

Tijdens een coachingstraject breng je samen met jouw coach in kaart welke barrière(s) jou in de weg staan. Vervolgens ga je samen aan de slag om deze barrière(s) op te heffen, zodat jij het maximale uit jezelf en jouw werk haalt. Schoolformaat biedt coachingsgesprekken op maat aan in verschillende vormen:

 • Individuele coaching - Loop je tegen zaken aan die ervoor zorgen dat jouw merk minder leuk of fijn is? Deze vorm van coaching helpt jou inzicht te krijgen in wat er anders kan en wat je anders kunt doen. De inzet wordt op maat gemaakt en is flexibel in te zetten. 
 • Teamcoaching - een team van maximaal 12 professionals per coach wordt in groepsverband gecoacht. De coaching is inzetbaar op casuistiek die bepaald wordt aan de hand van vraagstukken die actueel zijn binnen het team. Dit onderdeel is maatwerk aan de hand van de informatie uit stap 1. 
  • Coaching na een training - Schoolformaat geeft in samenwerking met de Jeugdformaat academie trainingen over uiteenlopende onderwerpen. Om het geleerde optimaal vast te (blijven) houden en écht een plek binnen de organisatie te geven, biedt Schoolformaat coaching na een training.

  De coachingsgesprekken van Schoolformaat worden begeleid door ervaren coaches met een schoolmaatschappelijke achtergrond. Dankzij hun achtergrond en ervaring, kunnen zij specifiek inspelen op de krachtvelden die in het onderwijs en de zorg spelen. Onze coaches schakelen moeiteloos tussen management en de realiteit van de dagelijkse praktijk.

  Samen met de opdrachtgever en/of de gecoachte wordt er een programma gemaakt waarbij het maximale resultaat leidend is. Gemiddeld wordt er 1,5 uur uitgetrokken per coachingsgesprek. Ook de locatie wordt bepaald in onderling overleg. We maken duidelijke afspraken over een eventuele terugkoppeling richting opdrachtgever. In alles staat een veilig gevoel voor de gecoachte, binnen de kaders van de opdrachtgever, centraal.

  Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op onze accountmanager.

  Ellen Broer Accountmanager
  0703004270 e.broer@jeugdformaat.nl
  Dutch
  English

  Onze hulp

  Ambulante hulp in het gezin

  Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

  Ambulante spoedhulp

  Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

  Jongeren coaching

  Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

  VUHP

  Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

  Daghulp

  Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

  OJ

  Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

  Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

  Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

  Begeleide bezoeken

  Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

  Pleegzorg

  Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

  Verblijf in een gezinshuis

  Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

  Verblijf in een residentiële voorziening

  Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

  HGD / Uitgebreide intake

  Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

  Diagnostiek en behandeling

  Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.