Onze top drie trainingen speciaal voor leraren #dagvandeleraar

Wat als je al leraar helemaal niet zo blij bent? Dan wordt het tijd voor een van onze trainingen! Vandaag is het de dag van de Leraar. Dan worden meesters en juffen extra in het zonnetje gezet. Je ontvangt misschien een klein presentje, schouderklopje of bedankje als blijk van waardering.  

Leraar zijn is niet altijd even makkelijk. Je wordt op de proef gesteld door leerlingen. Ze testen je, ze luisteren niet, ze komen met moeilijke verhalen in de klas die je de woorden even ontnemen, ze zitten niet stil, ze maken hun huiswerk niet, ze praten terwijl jij aan het uitleggen bent!

Zit jij er als onderwijsprofessional even doorheen? Wordt je juist vandaag bewust dat het tijd is om even aan jezelf te denken? Is het tijd voor nieuwe inzichten? Draai de rollen dan eens om en ga kruip zelf weer eens in de "schoolbanken".

Top drie: trainingen voor onderwijsprofessionals

Dit is onze top drie speciaal voor al die juffen, meesters, leraren, docenten en onderwijsprofessionals die wel wat ondersteuning en ontwikkeling kunnen gebruiken.

  1. Wandeltijd voor kwaliteit!
  2. Persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit
  3. De vijf rollen van de leraar

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.