Persoonlijke ontwikkeling en professionele effectiviteit

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Persoonlijke ontwikkeling
Aantal deelnemers
Maximaal 10

Merk je dat het passend onderwijs veel van jou vraagt? Kost je werk je soms meer energie dan het je oplevert? Vind je het lastig je werk niet mee naar huis te nemen? Of ben je drukker met allerlei randvoorwaarden dan met lesgeven zelf? Kortom: er zijn vast zaken in je werk die je anders zou willen ervaren. Werk aan je persoonlijke ontwikkeling en word professioneel effectiever!

Opbouw

Deze training helpt je een verdiepende, persoonlijke ontwikkeling door te maken. Je werkt aan het meest belangrijke instrument in jouw werk; jezelf. Jouw eigen uitdagingen staan in de training dan ook centraal. We gaan hierover met elkaar in gesprek, je krijgt tips en technieken en we oefenen de uitdagingen met een acteur. De training is best intensief, we hebben ervaren dat het belangrijk is om de tijd te nemen om te ontdekken waar jouw ontwikkelpunten liggen en vooral ook de tijd te hebben om ermee aan de slag te gaan. Na afloop van deze training heb je inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen, op persoonlijk en professioneel gebied. Je weet je kwaliteiten in te zetten en om te gaan met jouw valkuilen. Je kunt jouw eigen gedrag meer sturen en daarmee het gedrag van een ander beïnvloeden. Hoe meer jij je eigen krachten gebruikt, hoe minder energie jouw werk je kost.

Resultaten

  • De deelnemer zet zijn kwaliteiten in en kan omgaan met zijn valkuilen.
  • De deelnemer stuurt zijn eigen gedrag en kan daarmee het gedrag van een ander beïnvloeden.

Duur 

  • 1 kick off van 2 uur
  • 4 bijeenkomsten van 4 uur
  • 1 terugkom bijeenkomst van 2 uur
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.