Medewerker van de maand - oktober

Komende maanden laten wij maandelijks zien wat het werken bij Schoolformaat en het Kenniscentrum Kind en Scheiding inhoudt. Iedere maand zetten wij een collega in het zonnetje ☀️en krijgt deze collega door middel van een kort interview de tijd om te vertellen wat hij of zij doet!

De eerste collega is Ilja. Lees hieronder haar verhaal!

Wat zijn jouw taken binnen Schoolformaat / Kenniscentrum Kind en Scheiding?

“Ik ondersteun en adviseer ouders en professionals bij vragen over echtscheidingen, en ik verwijs door naar passende hulpverlening. Ook bied ik zelf hulp door het geven van trainingen aan zowel kinderen, ouders als professionals rondom het thema scheiding. Daarnaast voer ik ook regelmatig gesprekken met ouders tijdens het spreekuur of wanneer het beter past, kunnen ouders ook buiten het spreekuur met mij afspreken.”

Hoe lang werk je al binnen je huidige functie? 

“Ik ben veertien jaar werkzaam geweest als schoolmaatschappelijk werker, en sinds twee en een half jaar ben ik verbonden aan het Kenniscentrum Kind en Scheiding.”

Wat maakt dat jij met plezier naar je werk gaat? 

“Omdat in mijn werk iedere dag anders is! Ik weet nooit hoe mijn dag eruit komt te zien en omdat ik met zoveel verschillende doelgroepen werk, is het een zeer afwisselende en uitdagende baan. Wel vind ik het prettig om me te kunnen verdiepen in één thema zoals ik nu doe met het thema echtscheidingen. Ouders kunnen bij mij terecht met vragen over een vaak ingewikkelde periode in hun leven, het geeft mij veel voldoening om naar hen te kunnen luisteren en ze passende hulp aan te kunnen bieden. Ook vind ik het fijn dat ik werk in een prettige organisatie waarin ik mezelf kan zijn en waar ruimte is voor mijn ontwikkeling.”

Wat is voor jou de ultieme ontspanning na een dag werken?

“Dan zit ik graag met een kop thee op de bank, kijk ik televisie en hoe ik even niets. Ook wandel ik graag buiten door de weilanden bij mij in de buurt, dat is ook echt ontspanning!”

Welke boodschap wil je meegeven aan de kijkers / lezers?

“Als je vragen hebt op het gebied van echtscheiding, blijf er niet te lang zelf mee rondlopen. Deel je zorgen, want er zijn veel mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen.”

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.