Medewerker van de maand - juni 2020

De maand zetten we onze college Annemiek in het zonnetje. 

1. Wat zijn jouw taken binnen Schoolformaat?

Op dit moment ben ik voor twee dagen in de week schoolmaatschappelijk werker op twee middelbare scholen. Mijn andere twee dagen ben ik trainer voor Schoolformaat en voor de kennisacademie van Jeugdformaat. In die twee dagen geef ik trainingen en ontwikkel ik trainingen. Zo ben ik nu een training over systeem gericht werken aan het ontwikkelen.

2. Hoe lang werk je al binnen je huidige functie?

Sinds eind 2006 ben ik in dienst bij Jeugdformaat, ik werkte toen in een residentie. Vanaf 2012 ben ik bij Schoolformaat gaan werken en ging ik ook training geven bij Schoolformaat. Vanaf 2015 werd het de combinatie Schoolformaat en de Kennisacademie.

3. Wat maakt dat jij met plezier naar je werk gaat?

De afwisselende taken met veel verschillende thema’s triggeren mij. Ik word graag uitgedaagd in mijn werk, het past niet bij mij om de hele week alleen met schoolmaatschappelijk werk bezig te zijn. Ik vind het interessant om jeugdzorgbreed te werken, en dus niet alleen met scholen. Zo blijf ik breed georiënteerd in het werkveld van Schoolformaat en Jeugdformaat.   

Ik heb behoefte aan steeds een andere omgeving, andere mensen. Wat bij mij past is dat ik overal verbindingen zie. Wat ik geef in mijn trainingen, kan ik ook weer toepassen in mijn werk als schoolmaatschappelijk werker. Zo gebruik ik bijvoorbeeld de methode “lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (train de trainer)” ook in mijn werk met de leerlingen op school. 

4. Wat is voor jou de ultieme ontspanning na een dag werken?

De ultieme ontspanning is toch wel Netflixen! Ik heb ook een kijktip voor de lezers: “I am not ok with this”. Een fantastische serie! 

5. Welke boodschap wil je meegeven aan de kijkers / lezers

Ik zie op scholen dat het onderwijs vrij talig is ingericht. Rachel Levi heeft een boek gemaakt: “Teken je les”. Ik ben naar de boekpresentatie geweest en raakte geïnspireerd door haar werk!

Ik hoop dat het onderwijs meer gebruik gaat maken van beelden en tekenen tijdens het werken met kinderen. Het heeft zoveel meerwaarde.

Binnen Schoolformaat hebben we veel gebruik mogen maken van de trainingen van Dagmar Vriends. Wat mij betreft zou ik het heel fijn vinden dat we bij Schoolformaat gebruik mogen blijven maken van het aanbod van Dagmar Vriends, omdat we daar een mooie start mee hebben kunnen maken als team. 

Met dank aan fotograaf Marvin Hoogvelt voor de foto van Annemiek!

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.