Unieke academie met trainingen voor onderwijs en jeugd- en opvoedhulp gelanceerd

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

Op dinsdag 16 maart opent Jeugdformaat virtueel de deuren van de Jeugdformaat academie. Professionals in de (jeugd)zorg en het onderwijs kunnen op de website van de academie terecht voor diverse trainingen. Scholen en zorginstellingen kunnen de trainers van de Jeugdformaat academie ook inzetten voor trainingen voor ouders en kinderen.

Jeugdformaat en haar preventie- en onderwijsafdeling Schoolformaat signaleerden de afgelopen jaren een groeiende behoefte van professionals naar kennis en ontwikkeling, maar ook van ouders die extra ondersteuning in de opvoeding kunnen gebruiken. Daarnaast hebben kinderen en jongeren steeds meer vaardigheden nodig om zich in de complexe wereld staande te houden en te ontwikkelen tot volwaardige burgers.

“Jeugdformaat heeft de afgelopen jaren veel geleerd over hoe we met onze specialistische kennis jongeren en gezinnen verder kunnen helpen om hun leven zelfstandig vorm te geven. Al onze kennis en ervaring hebben we nu samengebundeld in de Jeugdformaat academie. De academie is er voor een ieder in de regio die zijn kennis en vaardigheden op het gebied van de jeugdhulp wil vergroten. De Jeugdformaat academie ‘Helpt je verder’.” 

Bas Timman, Bestuurder Jeugdformaat 

Trainers delen expertise 

De trainers van de Jeugdformaat academie hebben jarenlange ervaring, kennis en expertise op het gebied van preventie en specialistische jeugd- en opvoedhulp. Zij weten als geen ander met welke uitdagingen jeugdzorg- en onderwijsprofessionals te maken hebben. Zij delen hun kennis, en geven de professionals praktische hulpmiddelen voor in de praktijk mee. De trainingen voor ouders en kinderen zijn vooral preventief: als kinderen en ouders goede ondersteuning en behulpzame handvatten krijgen, staan ze steviger in hun schoenen en is de kans kleiner dat zij later in aanraking komen met jeugdzorg.


Diversiteit aan trainingen 

De activiteiten en trainingen van de Jeugdformaat academie kunnen plaatsvinden op het hoofdkantoor van Jeugdformaat of op een externe locatie, zoals een school. Voorbeelden van de trainingen voor professionals zijn het de-escaleren van agressie, lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en omgaan met hechtingsproblematiek. Voor kinderen worden onder andere de trainingen weerbaarheid, sociale vaardigheden en het overwinnen van faalangst georganiseerd. Ouders kunnen trainingen volgen over opvoeding en sociale media, pubers in huis en positief opvoeden.

Meer informatie of een training boeken?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.