Jeugdformaat en Schoolformaat starten Jeugdformaat academie

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020

Alweer ruim een half jaar geleden zijn we gestart om huidige kennis, middelen en het personeel omtrent leren en ontwikkelen slimmer en centraler te organiseren. Er gebeurde namelijk verdeeld over de organisaties van alles rondom trainingen, leren en ontwikkelen.

Intern is er bij Jeugdformaat via de Kennisacademie een breed opleidingsprogramma voor alle medewerkers, worden vanuit pleegzorg onze pleegouders getraind en verkopen we vanuit Schoolformaat onze kennis en ervaring middels trainingen aan externen zoals scholen en gemeentes.

Inspelen op de vraag

Buiten de wens om intern centraler en slimmer te werken, merken we dat er extern een groeiende behoefte is naar kennis en vaardigheden door professionals. Maar ook door ouders die zich vanwege complexe vraagstukken soms handelingsverlegen voelen. Vergeet ook niet de kinderen en jongeren die steeds meer vaardigheden nodig hebben om zich in de complexe wereld staande te houden en te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Wij hebben veel kennis, expertise en ervaring op het gebied van preventie en specialistische jeugd- en opvoedhulp. We delen die kennis en expertise graag omdat dat bijdraagt aan ons uiteindelijke doel: de toekomstkansen voor kinderen, jongeren en hun gezin te vergroten.

De Jeugdformaat Academie speelt in op deze groeiende behoeftes. De activiteiten en trainingen verzorgen we op een locatie van Jeugdformaat, op een externe locatie of een school.

Jeugdformaat Academie start begin 2021

Afgelopen september zijn alle trainers al officieel samengevoegd tot één team en werken we vanuit de Jeugdformaat Academie! De komende maanden werken we nog hard achter de schermen en richten we ons op begin 2021 om meer van ons te kunnen laten zien en écht LIVE te gaan! 

Zeg je Jeugdformaat Academie dan zeg je JA tegen:

  • Jezelf blijven ontwikkelen;
  • Inspirerende trainers die je motiveren en verder helpen;
  • De beste trainingen en cursussen binnen jouw vakgebied.

Wil je alvast contact met ons? Neem contact op met Femke de Groot via ja@jeugdformaatacademie.nl

Jeugdformaat Academie
Fleminglaan 12
2289 CP Rijswijk

Postadres:
Postbus 1178
2280 CD Rijswijk
www.jeugdformaatacademie.nl  

Het team van de Jeugdformaat Academie
Het team van de Jeugdformaat Academie
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.