Uitbreiding Schoolformaat in Zoetermeer

Schoolformaat heeft de aanbesteding voor het schoolmaatschappelijk werk in Zoetermeer op het primair onderwijs gegund gekregen. Al in juni zijn de eerste stappen gezet in het aanbestedingstraject. Het traject bestond uit vier verschillende elementen. Het laatste onderdeel is in september afgerond door middel van het presenteren van een case.

In Zoetermeer zijn ruim 40 basisscholen, 3 voorzieningen voor speciaal basisonderwijs en 3 voorzieningen voor speciaal onderwijs. Preventie en vroegtijdige signalering staat centraal in de gemeente. Schoolformaat gaat ook hier een belangrijke rol vervullen als verbinder tussen onderwijs, ondersteuning en zorg.

Wij hebben er veel zin in om met onze visie en aanpak aan de slag te gaan in Zoetermeer!