Schoolformaat nu ook in gemeente Lansingerland actief!

Vandaag mogen wij bekend maken dat Schoolformaat de aanbesteding in Lansingerland gegund heeft gekregen! Vanaf 1 januari mogen onze medewerkers op zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs aan de slag met het invullen van de taak JOS.

JOS staat voor Jeugdcoach Op School. De JOS is een laagdrempelige vorm van hulp die in Lansingerland als basisjeugdhulpaanbod wordt ingezet. Hulp kan op school én in de thuis/gezinssituatie worden ingezet en afgestemd. Het doel is zo preventief mogelijk de jeugdige, ouders en onderwijsprofessionals te ondersteunen, coachen en versterken, zodat ieder met meer vertrouwen en kracht zelf verder kan. Er is een zeer nauwe samenwerking met allen die zijn betrokken bij de jeugdige in een zorgondersteuningsteam op school.

Vol enthousiasme gaat ons team aan de slag met het vormgeven van deze functie op alle scholen in de gemeente Lansingerland. Dit betekent dat wij het team van schoolmaatschappelijk werkers gaan uitbreiden.

Ons werkgebied groeit daarmee weer verder. We zijn trots en dankbaar dat het vertrouwen in Schoolformaat vanuit zoveel gemeenten zo groot is! 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.