Jeugdcoaches op School (JOS) van start in Lansingerland

Vanaf 6 januari is een Jeugdcoach op School (JOS) op alle scholen in Lansingerland werkzaam. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Wethouder Ankie van Tatenhove heette onze 13 jeugdcoaches op hun eerste werkdag hartelijk welkom in het gemeentehuis van Lansingerland.

foto: Ariane Kok

Voor vragen over opgroeien en opvoeden

Wethouder Ankie van Tatenhove: “Ouders en jongeren kunnen voor al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht bij ons team Jeugd. Daarnaast hebben ouders, leerlingen en leraren vanaf nu met de Jeugdcoach op School ook één laagdrempelig aanspreekpunt op de school. Op de basisscholen zijn daarmee de werkzaamheden van schoolmaatschappelijk werk en jeugd- en gezincoaching geïntegreerd in één functie. Ook op het voortgezet onderwijs gaan de jeugdcoaches aan de slag. Met als doel dat leraren en ouders sneller de juiste hulp vinden als er problemen zijn met een kind of binnen het gezin.”

Van opvoedvragen tot intensievere hulp 

De JOS legt de verbinding tussen de school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Er kan zowel hulp op school worden geboden als thuis. Van lichte tot intensieve trajecten. Dit kan dus variëren van gesprekken op school tot aan ondersteuning in de thuissituatie.

Meer informatie 

De komende periode stellen de jeugdcoaches zich via de nieuwsbrieven van de scholen voor. Zo weten ouders wanneer zij op school aanwezig zijn en hoe zij in contact kunnen treden met de JOS. Meer informatie over de JOS is te vinden op onze pagina: www.schoolformaat.nl/JOS of kijk op www.lansingerland.nl/teamjeugd.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.