Begeleiding bij rouw en verlies

Hoe ga je als school om met een (plotseling) overlijden van een leerling, collega of ouder? Bij een overlijden moet een school in korte tijd veel regelen. Wie neemt de leiding in een crisissituatie? Wie verifieert de informatie over het overlijden? Wie onderhoudt het contact met familie en wie licht de betrokkenen in? Moet er een aangepast rooster komen? Komt er een afscheidsbijeenkomst en wie organiseert dat? Zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben? In zulke situaties is Schoolformaat er om de school, leerlingen, ouders en professionals op een passende manier te begeleiden met het verlies.

Speciaal opgeleide schoolmaatschappelijk werkers

Wij hebben schoolmaatschappelijk werkers die HBO getraind zijn in rouw en verlies Daarnaast hebben zij aanvullend diverse deskundigheidsbevordingstrainingen gevolgd waardoor hun kennis up-to-date is met de laatste inzichten hoe om te gaan met rouw en verlies. Rouwgroep op school

Iedereen rouwt op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, ook kinderen. Er is geen tijd te koppelen aan rouw. Soms zie je geen emoties bij een kind maar zie je wel dat de cijfers dalen of dat het kind ander gedrag vertoont. Dit kan met het verlies te maken hebben. Een rouwgroep op school kan leerlingen ondersteunen die een dierbare verloren hebben. Ze krijgen troost door te merken dat ze niet de enige zijn met gevoelens zoals angst: angst dat de andere ouder ook overlijdt.

Meer over schoolmaatschappelijk werk

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.