Ik ben anti-pestcoördinator

Vorig jaar ben ik door de directie gevraagd om anti-pestcoördinator te worden.” Met trots spreekt Jozef Darma over zijn rol als anti-pestcoördinator van het Stanislascollege Rijswijk. Na de bekendmaking van de wet sociale veiligheid, heeft het Stanislascollege Rijswijk een keuze gemaakt. Zij hebben geïnvesteerd in een goede opleiding én training voor hun anti-pestcoördinator. En met resultaat!

“De tweedaagse cursus anti-pestcoördinator had een uitgebreide introductie”, zo vertelt Jozef die in november 2014 de cursus bij stichting APS heeft gevolgd. In zijn verhaal wordt direct duidelijk waarom het ministerie de wet sociale veiligheid heeft vastgesteld. “Tijdens de cursus werd voor mij echt zichtbaar dat goede hulp rondom pesterijen op scholen vaak uitbleef. Rond die tijd kwamen in de media ook nog eens negatieve berichten over vroegere pestsituaties en de gevolgen daarvan. Het blijkt dat pesten een negatief effect op iemands leven heeft, ook nog op latere leeftijd! De cursus gaf mij veel informatie over praktijksituaties en voorbeelden uit de media. Als anti-pestcoördinator leer je hoe je met ouders in gesprek kunt gaan en wat je kunt doen.”

Mijn taken als anti-pestcoördinator

“Op school heb ik nu de taak om pestzaken op te pakken. Als er iets speelt, is de onderzoeksfase heel belangrijk. Wat is er werkelijk aan de hand? Daarvoor ga ik in gesprek met de leerlingen en hun ouders, dat kan soms een hele uitdaging zijn.”

“Een onderdeel van mijn werk was het ontwikkelen van een anti-pestprotocol. Ik ben op mijn school tot een eigen anti-pestprotocol gekomen dankzij verdieping in veiligheidsplannen en voorbeelden van andere scholen. In het protocol staat de betekenis van pesten en cyberpesten omschreven. Er is benoemd hoe te handelen als er wordt gepest, welke routes gevolgd moeten worden en hoe diverse ondersteuning ingezet kan worden. Ook staat erin wat preventief gedaan kan worden om (cyber)pesten te voorkomen.”

“Zorgzaamheid is een kerneigenschap die van belang is als anti-pestcoördinator. Je bent betrokken, een vliegende keep die zich tussen de leerlingen begeeft. Mijn vak als gymdocent heeft het grote voordeel dat ik alle leerlingen van school zie. Ik ken de gezichten. Het is gemakkelijker bij het inschatten van situaties als het om pesterijen gaat.” 

“Op school maken wij gebruik van Positive Behavior Support (PBS). We creëren een  positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en mogelijke gedragsproblemen voorkomt. Dit sluit goed aan bij wat ik, in de omgang met leerlingen, belangrijk vind. Niet alleen ik draag het uit als anti-pestcoördinator. Ook de school stimuleert dit bij het personeel. De gedragingen van de leerlingen zijn immers een spiegel van hoe het personeel met elkaar en de leerlingen omgaat,” zegt Jozef lachend. 

Persoonlijke overwinning dankzij SMW-training

“Afgelopen schooljaar had ik een persoonlijke overwinning rondom cyberpesten op school. Als anti-pestcoördinator heb ik samen met de leerlingen en een trainer van SMW Haaglanden de training Sterker met sociale media gevolgd. De leerlingen zijn tot sociale media-experts getraind en samen zijn wij een speciaal team binnen de school. We zijn het aanspreekpunt voor informatie, voor het doorgeven van signalen of mogelijke problemen die spelen rondom cyberpesten.“

“Dit schooljaar ga ik natuurlijk met hen verder. Ik wil horen wat de leerlingen in mijn team te zeggen hebben. Hen serieus nemen in wat zíj binnen de school zien. Ik ben de verbindende factor die hun ideeën kan vertalen en faciliteren binnen de school om (cyber)pestgedrag te verminderen.“

“Ik herinner me mijn eigen tijd op de middelbare school nog goed. Deze periode is essentieel voor de rest van je leven. Je wordt gevormd tot wie je bent door de ervaringen die je in deze periode op school opdoet. Je wilt een veilige omgeving hebben waarin je met plezier kunt leren en opgroeien. Ik ben blij dat ik als anti-pestcoördinator de sfeer positief kan beïnvloeden. Ik wil dan ook proberen pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen, zodat deze schoolperiode niet wordt verpest door pesten.”

Josef Darma is anti-pestcoördinator