Protocol veilig trainen

Trainingen geven en volgen vragen in deze tijd extra aanpassingen. Schoolformaat hanteert onderstaande afspraken om veilig trainen binnen de richtlijnen van het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer voorop. 

Algemene afspraken

 • Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijf je thuis. 
 • Thuisblijven geldt ook als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Was bij binnenkomst de handen met desinfecterende zeep.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Reis je met het OV, dan is een mondkapje verplicht.
 • De deelnemers worden gevraagd op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels.

Verantwoordelijkheden trainer

 • De trainer volgt in eerste plaats de algemene regels zoals hierboven vermeld.
 • De trainer zorgt ervoor dat dit document met protocol bij alle betrokkenen bekend is.
 • De trainer zorgt voor actualiteit van dit protocol.
 • De trainer reinigt eerst zijn/haar handen voordat het trainingsmateriaal gebruikt wordt.
 • De trainer checkt bij de start van de training of alle voorwaarden uit dit protocol zijn nageleefd en wijst de deelnemers hierop.
 • De trainer houdt tijdens de training de controle op dit protocol
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • De trainer mag een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt verzoeken de training te verlaten.
 • De trainer kan de opdrachtgever verzoeken tot een andere locatie als de locatie niet de mogelijkheid biedt tot het uitvoeren van dit protocol.


  Verantwoordelijkheden deelnemers

  • De deelnemers volgen in eerste plaats de algemene regels zoals hierboven vermeld.
  • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte.
  • De deelnemers zorgen voor eigen eten en drinken.

  Verantwoordelijkheden opdrachtgever/locatiehouder

  • De opdrachtgever volgt dit protocol veilig trainen.
  • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle richtlijnen.
  • De opdrachtgever zorgt voor een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie.
  • De opdrachtgever zorgt voor de juiste zaalopstelling, rekening houdend met 1,5 meter.  
  • De opdrachtgever plaatst in de trainingsruimte hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal.
  • De opdrachtgever draagt zorg voor het reinigen van de tafels en deuren tussen twee dagdelen in.
  • De opdrachtgever zorgt voor voldoende hygiëne in de toiletruimtes.

  Afzeggingen

  • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test corona, wordt voor vervanging van de trainer gezorgd of wordt de training verschoven. 
  • Indien een deelnemer in verband met ziekte niet deel kan nemen aan de training wordt hiervoor geen alternatief geboden. 

  Wij stellen dit protocol regelmatig bij op basis van de maatregelen van de overheid. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij de anderhalve meter afstand en hygiëne gewaarborgd worden.

  Onze hulp

  Ambulante hulp in het gezin

  Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

  Ambulante spoedhulp

  Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

  Jongeren coaching

  Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

  VUHP

  Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

  Daghulp

  Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

  OJ

  Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

  Ouderschap Blijft

  Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

  Begeleide bezoeken

  Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

  Pleegzorg

  Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

  Verblijf in een gezinshuis

  Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

  Verblijf in een residentiële voorziening

  Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

  HGD intake

  Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

  Diagnostiek en behandeling

  Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.