Basistekst schoolmaatschappelijk werk

School is de beste tijd in je leven!

Of toch even niet?  Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Af en toe heeft een leerling wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als een leerling ergens mee worstelt of ergens door vastloopt. Soms zijn er gewoon problemen (klein of groot) waar ze zelf of met hun ouders niet uitkomen. Voor die leerlingen is er schoolmaatschappelijk werk van Schoolformaat. Schoolmaatschappelijk werkers bieden persoonlijke begeleiding aan leerlingen die het nodig hebben. 

Wij hebben een basistekst over ons schoolmaatschappelijk werk gemaakt wat alle scholen kunnen overnemen voor op hun website of in een mailing naar ouders. Deze basistekst is hieronder geplaatst. Specifieke gegevens moeten wel nog even per school apart ingevuld/aangevuld worden. 

School, de beste tijd in je leven! 


Of toch even niet? Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar ook kinderen kunnen met iets worstelen of ergens door vastlopen. Soms zijn er problemen (klein of groot) waar ze zelf niet uitkomen. Voor die kinderen is er schoolmaatschappelijk werk van Schoolformaat.

Wanneer je de indruk hebt dat het niet goed gaat met je kind, kan je hier samen over praten. Je kan stimuleren dat je kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Afhankelijk van de leeftijd kan je dit ook zelf doen. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kan helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan je kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag. Bij Schoolformaat werken we vanuit de eigen kracht van kinderen, Dat doen we bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van de talenten en het denken in oplossingen en mogelijkheden.

Begeleiden en werkwijze
Het doel is om kinderen te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met de ouders/verzorgers, de school en het kind bepaald de schoolmaatschappelijk werker welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende hulp, vormen de basis van de inzet. Soms is advies aan een kind, ouder of onderwijzend personeel al voldoende. Maar meestal bestaat de begeleiding uit een aantal gesprekken met een kind en/of ouder(s). 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er extra begeleiding nodig bijvoorbeeld; niet lekker in je vel zitten, rouw, faalangst, echtscheiding, geringe weerbaarheid of gedragsproblemen.

De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school. Bij problemen op sociaal en/of emotioneel gebied is er, als dit nodig is, ondersteuning voor je kind. De schoolmaatschappelijk werker neemt altijd eerst contact op. Ook kan je zelf een gesprek aanvragen of vragen om advies en informatie. De hulp is meestal kortdurend (ongeveer 5 gesprekken) en kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding van het kind
  • Ondersteuning aan de ouders/verzorgers
  • Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie. 

Bereikbaarheid
De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat zijn op vaste tijden aanwezig op school en als het nodig is ook daarbuiten bereikbaar. 

Op NAAM SCHOOL zijn wij aanwezig op DAGEN
CONTACT GEGEVENS
LOCATIE OP SCHOOL

Kwaliteit 
Schoolformaat staat voor haar kwaliteit. Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, zijn zij alleen HBO geschoold en lid van de NVMW / Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook krijgen zij regelmatig deskundigheidsbevordering. Daarnaast is Schoolformaat ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Vragen?  
Zijn er nog vragen over het schoolmaatschappelijk werk? Neem contact op met school of direct met ons via info@schoolformaat.nl. Op www.schoolformaat.nl vind je meer informatie over schoolmaatchappelijk werk en Schoolformaat.   

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.