Week van de mediawijsheid: Schoolformaat deelt tips

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Deze week is het de week van de mediawijsheid. Deze week staan we stil bij het gebruik van social media met als doel om jongeren, docenten en ouders bewust te maken van het gebruik hiervan. Soms is het lastig hoe je je kind hierin het beste kan begeleiden. Om jullie hierbij te ondersteunen heeft Schoolformaat een aantal tips op een rijtje gezet. 

Tips voor social media gebruik!

  • Zorg voor balans tussen online en offline Spelen, sporten, voldoende slapen en contact met anderen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bekijk de opties naast een beeldscherm zoals een boeklezen, tekenen enzovoort: sluit hierbij aan bij de interesses van je kind.
  • Geef het goede voorbeeld als ouder Je kind ziet hoeveel jij als ouder bezig bent met je telefoon en dat neemt hij/zij over. Als je als ouder veel met je telefoon bezig bent, heb je bovendien minder tijd om met je kind te praten of iets samen te doen.
  • Maak afspraken over schermtijd
    Maak duidelijke afspraken over schermtijd in huis. Houd je zelf ook aan die afspraken. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over wanneer de telefoon uit moet, welke activiteiten voorrang krijgen op schermgebruik en welke spellen je kind wel en niet mag spelen. Probeer deze afspraken af te stemmen op je eigen opvattingen.
  • Laat buiten werktijden het goede voorbeeld zien. Door thuiswerken zit je misschien veel achter een scherm. Het is belangrijk om aan je kind uit te leggen dat dat nodig is voor je werk.
  • Beperk beeldschermen bij je peuter
    Spelen, slapen en contact met anderen zijn voor jonge kinderen belangrijk in hun ontwikkeling. Kinderen van 0 tot 2 jaar hebben nog relatief veel slaap nodig. De tijd die overblijft is om te spelen en te ontdekken. Ze moeten verschillende ervaringen opdoen.
  • Motoriek peuter Gedurende de eerste twee jaar leert je kind om zintuigelijke ervaringen en motorische vaardigheden samen te brengen. Jouw begeleiding als ouder is daarbij belangrijk. Probeer schermtijd in deze leeftijd nog te beperken. Als je het wel doet, zorg dan voor balans met andere activiteiten, doe het zoveel mogelijk samen en praat erover met je kind (NJI, 2022).

Kijk tips voor ouders en professionals:

Webinar over game problematiek
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/activiteit/preventie-signalering-begeleiding-bij-gameproblematiek/ 

Documentaire: social dilemma https://www.netflix.com/title/81254224

Kinderen hebben liever een mobieltje dan snoep
https://www.mediawijsheid.nl/video/kinderen-hebben-liever-mobieltje-dan-snoep/

Zo houd je het gamegedrag van je puber in de gaten https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Q6b_5eAh7oM&feature=emb_title

Vijf tips over media en opvoeding
https://www.youtube.com/watch?v=TFjHxVjS9rI

Het spinternet ( internet uitleg jonge kinderen)
https://www.youtube.com/watch?v=FCPoGMvGtFM&feature=emb_title

Mediawijsheid: filmpje over invloed van influencers 
https://www.mediawijsheid.nl/filmpjes/

Hoeveel kennis heb jij over media?

Quiz: hoe mediawijs ben jij?https://www.nji.nl/mediaopvoeding/quiz-hoe-mediawijs-ben-jij

Quiz: wat weet jij over het media gebruik van kinderen en jongeren?
https://www.nji.nl/mediaopvoeding/quiz-wat-weet-jij-van-het-mediagebruik-van-kinderen-en-jongeren

 

Ken jij een leerling die meer mediawijs mag worden?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.