Week van de mediawijsheid 2018

‘Heb jij het onder de duim?’

Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee.

Het is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.

Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) bieden wij lessen en bijeenkomsten aan voor leerlingen, ouders en schoolteams.

Het aanbod

  • Alle activiteiten hieronder bieden wij gratis aan tijdens de week van de mediawijsheid in samenwerking met GGD HaaglandenCentrum 16•22, en JIP Den Haag.
  • De activiteiten zijn geldig voor alle scholen in Den Haag
  • Scholen kunnen ons benaderen om de verschillende activiteiten te boeken.
  • Ben je een ouder en heb je interesse in een van de aangeboden activiteiten voor ouders? Zorg dan dat jouw school contact met ons opneemt om de gratis avond vast te leggen!
  • Dit aanbod is geldig t/m 23 november 2018.

Op het primair onderwijs:

Naar de middelbare school en social media

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een hele stap. Een nieuwe plek en waarschijnlijk heel anders dan wat de leerling gewend is. Andere lessen, nieuwe klasgenoten en voor elk vak een andere docent. Al deze veranderingen kunnen best spannend en lastig zijn. Door de leerlingen te informeren over de middelbare school hebben zij uiteindelijk meer kennis over de gang van zaken op de middelbare school. In de gastles wordt er ook stil gestaan bij het onderwerp ‘social media’. De leerlingen vertellen tijdens de gastles wat zij leuk vinden aan social media. Daarnaast worden de risico’s van social media ook benoemd. Bij deze gastles betrekken wij graag de leerkracht van de desbetreffende groep omdat hij/zij weet wat er in de groep leeft en mogelijk een vervolg kan geven aan deze gastles.

Cyberpesten

De gastles voor docententeams is praktisch van aard. Het pestprotocol is hier leidend in. Heeft de school een duidelijke visie op het pestprotocol en de verantwoordelijkheden van diverse professionals? Hierbij kan gedacht worden aan de rol van intern begeleider, leerkracht of schoolmaatschappelijk werker. Tenslotte wordt er inzicht gegeven in de sociale kaart. Waar kunnen zij leerlingen of ouders uiteindelijk naar doorverwijzen voor de passende hulp.

Wat doen onze kinderen op social media

Tijdens deze ouderavond staat elkaar ontmoeten centraal. Voor ouders is het vaak waardevol om ervaringen om het gebied van social media uit te wisselen. Vanuit Schoolformaat wordt dit gefaciliteerd. De rest van de avond is informatief van aard waarbij het onder andere stil wordt gestaan bij de risico’s van social media en hoe je hier als ouder je eigen kind zo goed mogelijk in kan ondersteunen.

Op het voortgezet onderwijs:

Cyberpesten

De gastles is deels interactief van aard. In dit onderdeel zullen de leerlingen zelf aan de slag gaan door na te denken hoe zij zouden handelen in een situatie waarbij er wordt gepest in de klas. Hierbij zullen wij de leerlingen vertellen bij wie zij terecht kunnen als zij pestgedrag herkennen of zelf worden gepest. Het doel hiervan is dat leerlingen inzicht krijgen het feit dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat betreft pestgedrag in de klas. Het andere onderdeel van de gastles is informatief. Tijdens dit onderdeel zal het gaan over de risico’s van social media. Het onderwerp ‘sexting’ zal daarbij aan bod komen.

Pestprotocol

Er wordt tijdens de gastles aangegeven waar het pest protocol opgesteld kan worden. (good practice). Uiteraard is het belangrijk om binnen school duidelijk te hebben wie welke rol op zich neemt om ruis te voorkomen. Er zal daarnaast aangegeven worden welke externe partijen hier ook een rol bij kunnen spelen. Indien beschikbaar zal er samenwerking gezocht worden met de politie Haaglanden. Zij kunnen vanuit hun invalshoek meer vertellen over strafbare feiten.

Wat doen onze kinderen op social media?

Elkaar ontmoeten is een onderling van de gastles. Voor ouders is het vaak erg waardevol om onderling ervaringen met elkaar uit te wisselen en van een andere ouder te horen hoe hij/zij iets aanpakt. De ouders worden tijdens deze ouderavond goed geïnformeerd over de onderwerpen cyberpesten, sexting en strafbare feiten.

Meedoen? Stuur een mailtje om een activiteit te boeken