Week van de lentekriebels: seksuele ontwikkeling VO & MBO

Gepubliceerd op: 24 maart 2023

Deze week is het de week van de lentekriebels. Scholen zetten zich deze week in om een week lang les te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ook Schoolformaat vindt het thema seksualiteit erg belangrijk en neemt jullie deze week dan ook mee in een aantal onderwerpen rondom dit thema.

Seksuele ontwikkeling 12- 15 jaar

De lichamelijke veranderingen ontwikkelen zich verder. De meeste meisjes worden voor het eerst ongesteld. Schaam- en okselhaar begint bij zowel jongens als meisjes te groeien. Deze veranderingen kunnen zorgen voor onzekerheid bij jongeren. De meeste pubers hebben hun eerste ervaringen met relaties, al zijn deze vaak nog erg oppervlakkig. Vooral jongens kijken op deze leeftijd naar porno. Fysiek seksueel contact beperkt zich meestal tot zoenen & voelen/strelen onder de kleding.

Ook treden de eerste gevoelens van opwinding op. Bij meiden is dit vanaf ongeveer 15 jaar en bij jongens vanaf ongeveer 13.5. Zij vinden zichzelf vaak te jong voor geslachtsgemeenschap, maar hebben wel seksuele fantasieën en masturberen. Jongeren die op dezelfde seks vallen zijn zich extra bewust rond deze leeftijd. Homofobie is rond deze leeftijd helaas het grootst onder jongeren (seksuele vorming, 2023).

Seksuele ontwikkeling 15-19 jaar

Het lichaam groeit door en hoewel jongeren vaak onzeker zijn over hun lichaam, zijn deze gevoelens minder intens dan hiervoor. Ook zien we dat jongeren op deze leeftijd zekerder worden over hun seksuele oriëntatie. Vrijwel alle jongeren van deze leeftijd zijn wel eens opgewonden geweest en verliefd geweest. Veel gaan een stapje verder en maken kennis met vingeren en aftrekken. Ook komt geslachtsgemeenschap vaker voor (circa 25-28%). Voor deze jongeren is het belangrijk om hun wensen en grenzen te ontdekken in relatie tot de ander. 

Seksuele ontwikkeling 19-25 jaar

Over het algemeen is de lichamelijke ontwikkeling voor het grootste gedeelte voorbij. Jongeren gaan in deze leeftijdscategorie langere relaties aan. Jongeren zijn vaak zeker van hun seksuele oriëntatie en hierdoor komen jongeren die op dezelfde sekse vallen hier vaak rond deze leeftijd voor uit. 

Rond het 21e levensjaar zijn bijna alle jongeren wel seksueel opgewonden geweest. Tussen de 18 en 20 heeft ongeveer 61% geslachtsgemeenschap gehad en tussen de 21- en 25 jaar is dit circa 81%. De meesten jongeren in deze leeftijdscategorie zijn tevreden over hun seksleven. Wel is gebleken dat vrouwen zich nog onzeker kunnen voelen over hun lichaam.

Wil jij een leerling aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.