Week van de lentekriebels: seksuele ontwikkeling PO

Gepubliceerd op: 21 maart 2023

Deze week is het de week van de lentekriebels. Scholen zetten zich deze week in om een week lang les te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ook Schoolformaat vindt het thema seksualiteit erg belangrijk en neemt jullie deze week dan ook mee in een aantal onderwerpen rondom dit thema.

Seksuele ontwikkeling op het PO

Leeftijd 4-6 jaar Binnen deze leeftijd ontdekken peuter- en kleuters hun eigen lichaam en dat van anderen. Ze willen weten hoe het lichaam van anderen eruit zien, hoe je geslachtsdelen eruitzien en hoe ze heten en wat je ermee kunt. Ze zijn nieuwsgierig en willen van alles weten. Zo willen ze ook weten waar baby’s vandaan komen. Ze leren binnen deze periode over de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. En leren de regels over welk seksueel gedrag wel en niet toelaatbaar is binnen de cultuur waarbinnen zij opgroeien. Zo kan het ook zijn dat zij hun geslachtsdeel in het openbaar laten zien of hier aan zitten (seksuele vorming, 2023).

Leeftijd 6-9 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar spelen vaak vanuit nieuwsgierigheid nog seksuele spelletjes met leeftijdsgenootjes. Dit zegt niks over hun seksuele of genderoriëntatie. In vriendschappen is te zien dat zij meestal kiezen voor kinderen met dezelfde sekse. Rond hun 7e levensjaar worden kinderen zich meer bewust van de sociale regels en begrijpen steeds beter dat geslachtsdelen een seksuele functie hebben. De meeste kinderen weten dan ook dat er seks nodig is om zwanger te worden. Vanaf 8 jaar zijn de meeste kinderen wel eens verliefd geweest en kunnen zij beschrijven hoe dit voelt. Aanraken gebeurt nog nauwelijks, Vanaf 9 jaar weten kinderen vaak dat seks ook voor plezier is en niet enkel om zich voort te planten. Bovendien weten kinderen in deze periode vaak al meer over seksuele- en genderdiversiteit (seksuele vorming, 2023). 

Leeftijd 9-12 jaar
Op deze leeftijd begint er een behoorlijke lichamelijke verandering bij jongens en meisjes. De puberteit begint en vanaf ongeveer 10 jaar neemt de interesse in seks toe. Sommige kijken naar pornografische beelden, krijgen seksuele fantasieën en beginnen rond hun 12e jaar met masturberen (seksuele vorming, 2023). 

Wil jij een leerling aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.