Week van de lentekriebels: Schoolformaat deelt tips

Gepubliceerd op: 23 maart 2023

Deze week is het de week van de lentekriebels. Scholen zetten zich deze week in om een week lang les te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ook Schoolformaat vindt het thema seksualiteit erg belangrijk en neemt jullie deze week dan ook mee in een aantal onderwerpen rondom dit thema.

Voorbeeld les basisschool
Hang een vraagteken, een groene- en een rode smiley op of leg deze op de grond. Stel verschillende vragen aan de leerlingen en laat ze naar één van de tekens lopen.

Voorbeeld vragen:
- Wil jij een knuffel als je verdrietig bent?
- Wil je een schouderklopje van de juf of meester?
- Zou je met een onbekende willen spelen?
- Wil jij een knuffel van een vriend of vriendin?

Voorbeeld lessen middelbare school & mbo

Bespreek 'Hokjes denken' & stereotypen met leerlingen
Denk hier bijvoorbeeld aan wat de maatschappij verstaat onder 'typisch mannelijk & typisch vrouwelijk'. Zoals dat vrouwen niet kunnen in parkeren en jongens niet over emoties kunnen praten. Of over het verschil dat wanneer een jongen met meerdere meisjes date 'hij een coole player is' en dat wanneer meisjes met meerdere jongens aan het daten zijn 'zij een slet is'. 

Speel de spellen Boy's r us & Girls choice in groepjes.
Dit spel biedt handvatten om met jongens en meisjes in gesprek te gaan over seksualiteit. Zie hieronder bij het voorlichtingsmateriaal de linkjes om het spel aan te schaffen.

Speel over de streep
Let op dat de veiligheid binnen de groep hiervoor erg belangrijk is. Pas de vragen hier op aan en begin met wat lichtere vragen.

Voorbeeld vragen:
- 'Ik heb wel eens iets op social media gedeeld, waar ik spijt van heb'
-'Ik ben wel eens jaloers'
- 'Ik ben wel eens verliefd geweest'
- 'Ik ben wel eens onzeker over mijn lichaam'
- 'Ik zou opkomen voor een vriend die uitgescholden wordt voor ‘homo’.
- 'Ik zou er voor uitkomen als ik op iemand van dezelfde sekse zou vallen.'

Primair onderwijs tips:

Films en series


‘Uitgesproken’

Een film over een groep jongeren die (voor)oordelen heeft rondom homoseksualiteit. Wat doe je wanneer jouw beste vriend op jongens blijkt te vallen? En jouw vrienden hier afwijzend op reageren?
https://www.dyzlofilm.nl/producties/uitgesproken/

Dokter Corrie
https://schooltv.nl/programma/de-dokter-corrie-show/

Een filmpje over toestemming PO
https://www.youtube.com/watch?v=5UiZzbKotlE

Voorlichtingsmateriaal

Kriebel in de buik lespakket (groep 1 t/m groep 8)
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/kriebels-in-je-buik-voor-scholen-t-m-10-groepen/110441

Oefenmateriaal voor Ouders en verzorgers Groep 1 t/m 8
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/

Voortgezet onderwijs & MBO tips:

Films en series

De sekszusjes
https://www.vpro.nl/programmas/sekszusjes-tv.html

Filmpje slachtofferhulp over shaming
https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/slachtofferhulp-campagne-slachtoffers-online-intimidatie/

‘Uit de kast’
https://www.npo3.nl/uit-de-kast/POMS_S_KRO_123939

Een filmpje over toestemming over het VO/MBO
https://www.youtube.com/watch?v=7K0RsGR7f9o


Voorlichtingsmateriaal & handige websites

Boys'r us : een bordspel om met jongens in gesprek te gaan over seksualiteit
https://shop.rutgers.nl/nl/web...

Girls choice:een bordspel om met meisjes in gesprek te gaan over seksualiteit
https://shop.rutgers.nl/nl/web...

Gratis lespakket: Lang leve de liefde (onderbouw en bovenbouw)
https://www.langlevedeliefde.nl/docenten

Ik ben van mij lespakket VO
https://www.lessonup.com/nl/channel/respect-education/series/d5968572dc14bf93530b268c

Ik ben van mij lespakket MBO
https://www.lessonup.com/en/channel/respect-education/series/2e802d78232abd6f1fa4c3c7

Can you fix it? Laat jongeren oefenen om situatie op te lossen
https://canyoufixit.sense.info...

In gesprek over een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
https://www.nunietzwanger.nl/

Een voor jongeren met veel betrouwbare informatie 
https://sense.info/nl

Wil jij een leerling aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.