Week tegen kindermishandeling: wat kun jij doen?

Gepubliceerd op: 14 november 2022

Het is de week tegen kindermishandeling. Een belangrijk thema waar we binnen Schoolformaat regelmatig mee te maken krijgen bij het begeleiden van leerlingen en hun ouders. Samen proberen we te kijken naar de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Naast dat de meldcode altijd op onze agenda staat, hebben we deze week ook aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Naar schatting worden namelijk minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling (NJI). Elk kind dat kindermishandeling en huiselijk geweld meemaakt is er voor ons één teveel. Het thema van dit jaar is " praat met elkaar''.

Gesprek met het kind
Bereid je gesprek goed voor en zoek een rustige en veilige ruimte op. Denk goed na over wat je wilt vragen, wat je al weet en wat het doel is van het gesprek. Vraag het kind naar feitelijkheden zoals: hoe vaak is er ruzie, wat gebeurt er dan, wat doe je dan? Het vragen naar gevoelens van een kind kan er soms voor zorgen dat een kind in een loyaliteitsconflict komt. Door de loyaliteit van kinderen naar hun ouders is het daarom ook belangrijk de ouder niet aan te vallen of af te keuren. Vraag naast de voorgaande vragen ook naar positieve momenten met ouders, zoals: “Wat vind jij de leuk om met papa en mama te doen?’’.  

Ontschuldigen van kinderen

‘Kinderen denken vaak dat mishandeling hun schuld is. Ouders bevestigen dat soms ongewild. Kinderen zijn loyaal en denken niet snel dat het oneerlijk of onterecht is wat hun ouders doen. Zeg dus bijvoorbeeld: 'Ik praat vaker met kinderen over dit soort dingen. Veel kinderen denken dat het hun schuld is dat ze geslagen worden. Maar het is belangrijk dat je weet dat het niet jouw schuld is. Ouders mogen je niet slaan’ (NJI).

Gesprek met ouders
Voordat je ouders uitnodigt op school is het belangrijk het doel van het gesprek te bepalen en uitleg te geven over jouw rol binnen het gesprek. Geef uitleg wat ouders kunnen verwachten. Denk bij het uitnodigen van ouders na over een geschikte locatie, let hierbij altijd op jouw eigen veiligheid. Maak aan het eind van het gesprek duidelijke afspraken met ouders.

Gesprekstechnieken

Vraag naar wanneer het wel lukt
Vraag ouders naar momenten dat het goed gaat binnen het gezin. Zoek hierbij naar de uitzonderingen. Bijvoorbeeld:

- Komt het weleens voor dat u wel heel boos bent op uw kind, maar niet gaat schelden? Wanneer was dat voor het laatst? Hoe is u dat gelukt? Wat deed u toen anders?
- Uw kinderen krijgen een paar dagen in de week geen brood mee naar school. Maar er zijn ook dagen waarop dat wel gebeurt. Kunt u vertellen waarom het op die dagen wel lukt?

Vraag naar de feiten
Vraag ouders naar de feitelijke details van de situatie, zoals: hoe vaak iets gebeurt, wat er voorafgaand aan de situatie gebeurt (aanleiding), wat de ouder op dat moment doet.

Vraag naar belangrijke personen

Bekijk met ouders wie wat voor het gezin kan betekenen. Wie kan er hulp bieden aan ouders? Daarnaast kan het zinvol zijn om te vragen hoe iemand uit het netwerk zou antwoorden zoals: ‘’Als ik aan …. zou vragen waar zij zich zorgen om maken, wat zouden zij dan antwoorden?’’ En ook: ‘’ Als ik uw kind zou vragen wat hij/zij het liefst zou veranderen thuis, wat zou hij/zij dan antwoorden?’’ (NJI).Extra informatie voor professionals

Tips: hoe bespreek je met ouders over kindermishandeling?
https://www.nji.nl/kindermisha...

Hoe praat ik met een kind over vermoedens van kindermishandeling?
https://www.nji.nl/kindermisha...

Wat moet ik doen als een kind wordt mishandeld?
https://www.nji.nl/kindermisha...

Een filmpje over veerkracht van kinderen en jongeren
https://www.augeo.nl/demo/Veer...


Durf er naar te vragen:

(Isala ziekenhuis)

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.