Wat kun jij doen voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit?

Gepubliceerd op: 08 december 2022

Morgen 9 december is het weer paarse vrijdag. Maar waar staat de paarse vrijdag eigenlijk voor? Deze dag is tot stand gekomen om steun te betuigen aan seksuele- en genderdiversiteit, zodat een ieder zich geaccepteerd voelt. Maar hoeveel weet jij eigenlijk van diversiteit? Hoe kan je een leerling zo goed mogelijk begeleiden? En wat kun je als school doen aan acceptatie van diversiteit? Lees hieronder de 5 stappen vanuit Alliantie gezondheidszorg op maat.

Alliantie gezondheidszorg op maat heeft een toolkit ontwikkeld om meer acceptatie te verkrijgen voor diversiteit. Zij omschrijven hun aanpak in 5 stappen. Deze staan hieronder uitgewerkt:

Stap 1: Maak diversiteit zichtbaar

Door actief te laten zien dat je diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie vanzelfsprekend vindt, kun je drempels om hulp te vragen verlagen. Je maakt dat dit onderwerpen zijn waarover openlijk gesproken kan worden. Dus laat het zien: op de website, in formulieren en op locatie.

Stap 2: Maak diversiteit bespreekbaar

Sekse, gender en seksuele oriëntatie kunnen impact hebben op welzijn en gezondheid, daarom is het voor jou als zorgverlener goed om te weten wat de seksuele oriëntatie en relatiestatus is van een leerling/cliënt en of er issues rond gender of sekse spelen.

Stap 3: Wees je bewust van je eigen vooroordelen

Man, vrouw, non-binair, mannelijk, vrouwelijk, androgyn, trans, cis, homo, lesbisch, bi+ en hetero: het zijn allemaal labels om diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie te benoemen. Deze labels gaan vaak gepaard met stereotype ideeën over de persoon áchter het label. Zoals ideeën over hoe mannen of vrouwen zijn of welke gezondheidsproblemen bij wie spelen, waarom iemand trans-gevoelens kan hebben, hoe iemands lijf eruit hoort te zien of wat het zou moeten kunnen en ideeën over hoe iemand over seks en relaties denkt. Oog voor diversiteit betekent dat je naar de persoon achter deze labels kijkt en vooroordelen op basis van dit label laat varen. Iedereen heeft vooroordelen, dat is nou eenmaal hoe ons brein werkt. Maar je kunt wél leren omgaan met je onbewuste vooroordelen en verder kijken dan het label.

Stap 4: Kennis over gezondheidsverschillen

Kennis hebben van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie betekent niet dat iedereen een expert op dit gebied hoeft te worden. Enige basiskennis is wel noodzakelijk om cliënten de zorg te kunnen verlenen die bij hen past. -Tussen man en vrouw -Op basis van seksuele oriëntatie -Bij transgender personen -Bij intersekse personen

5. Zorg persoonsgericht

Er komt steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg. Dit is zorg waarbij de zorgvrager centraal staat en er meer gekeken wordt naar iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de zorgvrager nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? - Wees respectvol en bevestigend - Houd zicht op de context - Geef de cliënt de regie - Verwijs door met een warme overdracht - Evalueer je aanpak

(Alliantie zorg op maat, 2020)

Handige linkjes

Informatie en advies over LBHTIQA+
https://www.nji.nl/seksualitei... 

LBHTIQA+ ABC
https://detoolkit.komteenmensb...

5 stappen voor meer diversiteit
https://detoolkit.komteenmensb...

In welke mate heb jij oog voor diversiteit? Doe de test!
https://detoolkit.komteenmensb...

COC (in actie voor acceptatie op school)
https://www.coc.nl/thema/jong-...

GSA netwerk
https://www.gsanetwerk.nl/

Voor jongeren: Over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit
https://www.nji.nl/seksualitei...

Voor jongeren: Is het normaal hoe ik mij voel?
https://www.nji.nl/welbevinden/is-het-normaal-hoe-ik-me-voel

Wil jij een leerling aanmelden?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.