Themabijeenkomst meldcode voor alle Rijswijkse basisscholen

14 t/m 20 november 2016
week tegen Kindermishandeling

Het is bijna de week tegen kindermishandeling. Professionals hebben een belangrijke signalerende taak op het gebied van kindermishandeling. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Voor alle onderwijsprofessionals op Rijswijkse basisscholen 
geven wij in samenwerking met het Jeugdteam van het CJG Rijswijk 
gratis de themabijeenkomst ‘Meldcode: omdat je altijd iets kunt doen’.

Meld de professionals van jouw school nu aan!

Alle basisscholen in Rijswijk kunnen kosteloos aan deze bijeenkomst deelnemen met het gehele team. Wij komen op school langs om daar in twee uur tijd de deelnemers te informeren over

  • de 5 stappen van de meldcode,
  • de signalen van kindermishandeling
  • de taak van de professional binnen de meldcode
  • en gaan we in gesprek over de dilemma's rondom de meldcode.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Het is belangrijk dat alle onderwijsprofessionals op de hoogte zijn de meldcode en ook weten wat de signalen zijn van kindermishandeling. Daarom worden alle basisscholen in de gemeente Rijswijk in de gelegenheid gesteld deze bijeenkomst op hun school te organiseren. Deze bijeenkomst is voor alle basisscholen in de gemeente Rijswijk. Wij adviseren dat het gehele team de themabijeenkomst volgt.

Locatie

Wij komen op school om de bijeenkomst te geven.

Kosten

GEEN! Voor alle basisscholen in Rijswijk kunnen wij een 2 uur durende themabijeenkomst gratis aanbieden dankzij de gemeente Rijswijk en de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Meld de professionals van jouw school nu aan!

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.