Schoolformaat verwelkomt 100ste medewerker

Een mooie dag voor Schoolformaat; zij verwelkomen vandaag hun 100ste medewerker. Schoolformaat heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. In 2005 startten zij met slechts vijf medewerkers in het schoolmaatschappelijk werk. Ondertussen zijn dat er dus 100. 100 gemotiveerde schoolmaatschappelijk werkers met een divers en inmiddels uitgebreid takenpakket.

De schoolmaatschappelijk werkers zijn vertrouwde gezichten op 140 scholen in het primair onderwijs (PO) in Zoetermeer, het voortgezet onderwijs (VO) in heel regio Haaglanden en het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) Zadkine in Rotterdam-Rijnmond en Mondriaan in de Haagse regio. Zij bieden dag in dag uit individuele begeleiding aan leerlingen. Daarnaast verzorgen zij trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor leerlingen en ouders en werken zij aan deskundigheidsbevordering van professionals. Jaarlijks helpt Schoolformaat met succes 4.800 leerlingen en studenten bij kleine en grote problemen op school en thuis.

Doen wat nodig is

De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat bieden begeleiding bij rouw en verlies, coachen van professionals, geven intervisie en worden ingezet voor Pluscoaching of projectleiding. De slogan “maatwerk is onze standaard” staat altijd Schoolformaat altijd centraal. Schoolformaat sluit altijd aan bij de vraag en past haaraanbod daarop aan. Daarbij staat kwaliteit voorop. Schoolformaat is ISO 9001:2015 gecertificeerd en zijn alle trainingen zijn CEDEO-gecertificeerd.

Foto: Links Ingeborg Middleton (manager preventie Schoolformaat) & Angela Spoor, 100ste medewerker Schoolformaat

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.