Meldcode app is bijgewerkt

Sinds 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Nu is ook de bijbehorende Meldcode App, die professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling helpt, aangepast aan deze verbeteringen. 

De Meldcode App helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Deze app bevat de meldcode voor de volgende beroepsclusters:

 • Artsencoalitie
 • Psychologen, pedagogen, (psychotherapeuten)
 • Sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals
 • Onderwijs
 • Paramedici
 • Kinderopvang
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden
 • Justitie - DJI
 • Justitie - reclassering
 • Justitie - Halt
 • Verloskundigen / KNOV

N.B. Door te werken met de meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt bij die afweging houvast.

De Meldcode App is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.