Financiële coaching op het MBO

De cijfers liegen er niet om. Steeds meer studenten hebben op jonge leeftijd al schulden. Dit is zorgwekkend, omdat financiële problemen vaak verzuim en schooluitval veroorzaken. Door schaamte, schuld en onmacht raken veel studenten in een sociaal isolement.

Wat gaat er mis? 

Vaak zijn studenten onvoldoende voorbereid of op de financiële verantwoordelijkheden die ze krijgen als ze 18 worden. Ze zijn gericht op de korte termijn, doen impulsieve aankopen en stellen verkeerde prioriteiten. Bijvoorbeeld wel nieuwe schoenen kopen, maar niet die boete betalen. Ze kunnen hun financiële situatie niet overzien. Studieschulden, boetes en soms ook overgedragen familienormen zorgen ervoor dat de studenten op een valse start hebben op het MBO. Schoolformaat biedt hen op verschillende manieren hulp.

Preventieve voorlichting

Voorkomen is beter dan genezen. Door jongeren goede voorlichting te geven – voor of net nadat ze de overstap naar het MBO hebben gemaakt – kan je problemen voorkomen. Aan de hand van praktische tips en rekenvoorbeelden leren we ze ‘budget denken’ en de gevolgen inzien van hun financiële keuzes. Met name het budgetdenken leidt tot (financiële) gedragsverandering en tot zelfstandig budget rekenen.

Ondersteuning aanvraag (leermiddelen) fonds

Soms krijgen studenten het financieel niet voor elkaar om leermiddelen aan te schaffen. Wij zijn er voor die studenten. Samen kijken we naar hun persoonlijke uitgaven en naar de gezinssituatie. In sommige situaties is het mogelijk aanspraak te doen op een bijdrage van een (leermiddelen) fonds van de opleiding of zijn er andere wettelijke regelingen mogelijk. Als blijkt dat ze recht hebben op ondersteuning, helpen wij bij het aanvragen van een vergoeding voor bepaalde schoolmiddelen, zoals boeken.

Geldproblemen oplossen en voorkomen

Studenten die al flinke schulden hebben, krijgen allereerst hulp om deze af te lossen. Dat is een belangrijke eerste stap. We helpen ze de juiste paden te bewandelen. En we gaan nog een stap verder. Om te voorkomen dat ze in het vervolg dezelfde foute financiële keuzes maken, leren we ze ‘budget denken’.

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

Tijdens een individueel coachingstraject geven we waardevolle tips en opdrachten aan studenten. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun financiële, wettelijke en juridische verplichtingen en alles wat daarbij komt kijken. Het doel: hun huidige situatie te verbeteren en ze de juiste kennis en vaardigheden mee te geven om geldproblemen in de toekomst te voorkomen.

Soms is een individueel coachingstraject niet voldoende: sommige studenten zien op de korte termijn geen mogelijkheid om hun schulden af te lossen. Wij helpen ze de juiste wegen te vinden naar gespecialiseerde hulp op het gebied van financiën. Denk hierbij aan het Jongerenperspectief, JIT, schuldmaatjes of soms het juridisch loket. Ook als ze problemen hebben met instanties helpen we ze de juiste regelingen te treffen. Als er een mogelijkheid is voor een minnelijke regeling (een schuldregelingstraject zonder tussenkomst van de rechter) verwijzen wij door naar een gemeente waar de student woont.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.