De week van het geld! Wat kun jij doen?

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

Wist je dat momenteel 1 op de 13 jongeren opgroeit in armoede? Dat betekent gemiddeld 2 á 3 studenten per klas.
Heb jij in beeld welke studenten in jouw klas het betreft? Weet je welke gevolgen geldzorgen binnen het gezin voor studenten kunnen hebben? Die gevolgen kun je dagelijks tegenkomen in de klas. Maar niet altijd is het duidelijk dat geldzorgen binnen het gezin de oorzaak zijn van het gedrag of (onvoldoende) leerprestaties van een student. Deze week (27 maart t/m 31 maart) is het de week van het geld, ( www.weekvanhetgeld.nl ) en besteden we vanuit schoolformaat extra aandacht aan (de zorgen rondom) geld.

Wat zijn de signalen waar je op kan letten?

• een taal- of ontwikkelingsachterstand
• vaak afwezig of komt vaak te laat
• heeft meestal dezelfde kleren aan, is onverzorgd, geen tandhygiëne
• eet weinig gezond of eet niet of heeft niets te eten bij zich
• heeft vaak lichamelijke of psychische klachten
• wordt uitgesloten, heeft weinig vrienden
• is onzeker en kan moeilijk samenwerken
• is teruggetrokken of juist erg aanwezig
• heeft concentratieproblemen
• werkt veel

Als een student niet deelneemt aan activiteiten, zich ziek meldt op dagen van activiteiten waarvoor betaald moet worden, niet mee gaat op excursies, studiereis of geen
schoolmaterialen bij zich heeft, kan dit ook wijzen op armoede. En denk ook aan het mee hebben van eten. Er komen vaker signalen van jongeren die flauwvallen op school vanwege te weinig eten.

Wat kun je doen voor leerlingen/studenten?

Jongeren hebben baat bij steun die ze krijgen van een betrouwbare volwassene. Je kunt als docent ook die betrouwbare persoon zijn. Laat de student merken dat je weet dat het hebben van veel spullen, het maken van uitstapjes en lidmaatschappen niet vanzelfsprekend zijn, zodat een student zich vrij voelt om hierover te praten. Studenten zijn bang om aangekeken of uitgesloten te worden vanwege geldproblemen dus het is belangrijk om discreet met informatie om te gaan. Voer een gesprek met een student op een veilige rustige plek en benoem dat je weet dat studenten zich soms schamen maar dat je ook weet dat er veel studenten zijn die het thuis niet breed hebben. Je kunt zoeken naar oplossingen, door bijvoorbeeld:

• Samen met de student en/of ouders een beroep te doen op een fonds en deze met hen aan te vragen.
• Misschien is er binnen de school een functionaris met de taak financiën, die zich bezig kan houden met het kenbaar maken van financiële voorzieningen en het aanvragen van fondsen.
• Maak het aanbieden van lunch of ontbijt bespreekbaar binnen het schoolteam.
• Een MUP binnen de school. (menstruatieproducten uitgifte punt, zie onder aan deze pagina)
• Neem contact op met het Schoolmaatschappelijk werk zodat zij mee kunnen denken aan een oplossing.

Wat kun je doen voor de ouders?

• Ken je het gezin goed? Is de relatie goed genoeg om het gesprek met het gezin aan te gaan? Investeer anders eerst in een vertrouwensband.
• Wees nieuwsgierig naar de situatie van het gezin.
• Vertel wat je ziet en vraag of de ouders de zorgen herkennen.
• Probeer zonder vooroordelen je zorgen te bespreken.
• Schaamte kan een rol spelen. Geef aan dat financiële problemen bij veel gezinnen voorkomen en dat je er bent om hen te helpen. “Er zijn tegenwoordig veel gezinnen met grote financiële problemen waardoor zij in de knel komen. Is dat bij u misschien het geval?
• Denk mee over praktische en haalbare oplossingen. Laat merken dat je hen steunt.

Tot slot, kende je deze fondsen al?

Stichting leergeld
Niet alleen voor schoolspullen maar ook voor schoenen, warme winterjas of een (tweedehands) fiets. Contributie voor sport met tegoedbon voor attributen bij aangesloten winkels. En soms (maatwerk)ook voor contributie van scouting, muziekles of dansles.
Voorwaarde: een overzicht van inkomsten ( niet hoger dan 120- 130% van bijstandsnorm afhankelijk van de aanvraag. Voor kinderen t/m 17 jaar Leergeld Nederland | Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!


MBO studentenfonds ( www.leergeld.nl )
Vanuit dit fonds dienen mbo-scholen 16- en 17-jarige leerlingen uit gezinnen met weinig financiële middelen te helpen bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. Nieuw mbo-studentenfonds (leergeld.nl)


Kinderhulp
Voor kinderen en jongeren van 0 – 21 jaar.
Biedt financiële ondersteuning op het gebied van Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal); Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen); Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding); Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie). Intermediairs kunnen aanvragen doen. Iemand die professioneel bij het kind betrokken is (maatschappelijk werker, bewindvoerder, iemand van wijkteam, jeugdhulp, school of kerk) kan intermediair worden (één persoon per organisatie) Home - Kinderhulp


Bovenstaande fondsen werken samen in Sam& voor alle kinderen (www.samenvoorallekinderen.nl) en bieden naast de eigen website ook verzamelsites waarin de genoemde voorzieningen aangevraagd kunnen worden.

Wil je meer weten?

• Deze week (27 maart tot 31 maart) is de week van het geld. Voor lesprogramma’s en materiaal kijk op www.weekvanhetgeld.nl
• ‘Ik verkoop VAPES omdat we THUIS te weinig geld hebben’ | De waarheid over leven in dure tijden - YouTube fragment vanaf minuut : 4.55
• MUP: https://www.armoedefonds.nl/pr...
• Voor vragen of meer informatie neem contact op met je SMW’er

Wil je een leerling aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.