Burgemeester Vroom van Leidschendam-Voorburg bezoekt Kenniscentrum Kind en scheiding en Schoolformaat

Burgemeester Vroom van Leidschendam-Voorburg bezoekt Kenniscentrum Kind en scheiding en Schoolformaat

Gepubliceerd op: 01 december 2023

Afgelopen maart is Martijn Vroom (CDA) aangesteld als burgemeester in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In zijn 1e column in ’t Krantje’ schrijft hij over zijn wens om inwoners en organisaties in de gemeente te ontmoeten. Om op die manier de inwoners beter te leren kennen en zo meer ‘feeling’ te krijgen met Leidschendam-Voorburg.

Afgelopen maart is Martijn Vroom (CDA) aangesteld als burgemeester in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In zijn 1e column in ’t Krantje’ schrijft hij over zijn wens om inwoners en organisaties in de gemeente te ontmoeten. Om op die manier de inwoners beter te leren kennen en zo meer ‘feeling’ te krijgen met Leidschendam-Voorburg. Naar aanleiding van deze column heeft Evelien Visser, werkzaam bij Schoolformaat in Voorburg en woonachtig in Leidschendam, de burgemeester uitgenodigd om eens kennis te komen maken met Schoolformaat en het Kenniscentrum Kind en scheiding.

Op 23 november 2023, heeft de Burgemeester samen met Desiree de Koning, beleidsmedewerker preventie gemeente LV, en Iuri Martins, menti van de burgemeester vanuit het CDJA, Schoolformaat en het Kenniscentrum K&S bezocht.

We zijn de ochtend begonnen met een voorstelrondje. Hiervoor hebben we het middel ‘Verlies op de Kaart’ gebruikt. Nadat iedereen een plekje op de kaart had gevonden zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Vervolgens hebben Wendy van Vliet en Marjolein Deelen verteld over wat het Kenniscentrum Kind en scheiding doet binnen de gemeente LV en ook daarbuiten.

Hierna hebben Stefan Bakker en Evelien Visser het stokje overgenomen en verteld wat Schoolformaat binnen de gemeente LV doet op het VO. Ter sprake kwam ook onze inzet ‘Erop Af’. De burgemeester merkte op dat er verschillen zitten in hoe sommige gemeentes en op diverse scholen omgegaan wordt met verzuim. 

Wij van Schoolformaat vinden verzuim altijd een signaal, zowel geoorloofde- als ongeoorloofde afwezigheid. Het gaat erom wat je er dan mee doet. Dit is een thema, waar de burgemeester in het vervolg nog wel meer van zou willen horen. Het was een geslaagde ochtend, de burgemeester is geïnspireerd naar huis gegaan.

Wil jij een leerling aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.