Workshop meldcode: omdat je altijd iets kunt doen

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Professionalisering
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 25
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Jaarlijks worden in Nederland ruim 100.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Als professional word je vaak als eerste geconfronteerd met deze zeer gevoelige en emotioneel beladen problematiek. Sinds 2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In deze workshop leer je signalen tijdig te bespreken, af te wegen of om te zetten in een melding van huiselijk geweld.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 100.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Je wordt als professional vaak als eerste geconfronteerd met deze zeer gevoelige en emotioneel beladen problematiek. Sinds 2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode geeft handvatten aan professionals bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Resultaat

Na afloop van de workshop:

  • ben je in staat om, in samenwerking met anderen, de stappen van de meldcode te doorlopen
  • heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling
  • ben je in staat om kindermishandeling te signaleren
  • kun je de signalen bespreken in het team

Voor wie

Voor professionals in de kinderopvang, op het primair- en voorgezet onderwijs, MBO en HBO.

Duur

Deze training duurt 3 uur. 

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers bij deze workshop.

Meer informatie over deze workshop?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.