Workshop gek op social media-cyberpesten

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Primair onderwijs, Groep 7, Groep 8, Voortgezet onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
In overleg of de hele klas
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Steeds meer leerlingen zijn online actief en ontdekken hierdoor ook de wereld van social media. Een tweejarig kind bedient de iPad alsof het niets is. Vanaf de middenbouw nemen kinderen al deel aan meerdere WhatsApp groepjes, een eigen mobiel is bijna niet meer weg te denken. Eén van de manieren van communiceren is via de digitale wereld. Deze vele sociale contacten zijn leuk, maar er zitten ook gevaarlijke kanten aan het gebruik van social media. Zeker als een leerling onbedachtzaam met zijn of haar profiel omgaat en niet nadenkt over de gevolgen.

Sexting, grooming en cyperpesten zijn veelvoorkomende thema’s die zich afspelen in de onzichtbare dynamiek van social media. Als er eenmaal sprake is van deze negatieve kant van social media is het niet meer terug te draaien. Des te meer redenen om juist deze thema’s met elkaar te bespreken en te weten wat je kunt doen zodat bijvoorbeeld het verspreiden van naaktfoto’s meer voorkomen kan worden.

Werkwijze

De workshop wordt samengesteld op basis van de behoefte. Thema’s die aan bod kunnen komen tijdens de workshop:

 • sexting, grooming en cyberpesten
 • strafbare feiten rondom social media
 • wat zijn de positieve kanten en uitdagingen van social media gebruik?
 • op een veilige manier social media gebruiken
 • wat is jouw rol op social media? 
 • eigen verantwoordelijk handelen op social media

Resultaat

Afhankelijk van het gestelde doel kunnen er verschillende resultaten verwacht worden. Enkele voorbeelden: 

 • inzicht krijgen in het verschil tussen plagen en pesten
 • informatie ontvangen over groepsprocessen en groepsdruk
 • kennis opdoen over cyberpesten
 • strafbare feiten kennen op het gebied van cyberpesten
 • inzicht krijgen in eigen verantwoordelijkheid en het voorkomen van cyberpesten
 • tips ontvangen over hoe de privacy op social media het beste gewaarborgd kan blijven en wat te doen als er sprake is van cyberpesten

Doelgroep

Voor leerlingen vanaf groep 6 uit het primair onderwijs, brugklassers en het voortgezet onderwijs.

Aantal deelnemers

Leerlingen: de gehele klas

Duur

De workshops duren 2 uur

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.