Weerbaarheidstraining

Doelgroep
Leerlingen op het primair- en voorgezet onderwijs
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Weerbaarheid is het vermogen om te kunnen gaan met lastige, sociale situaties, hierin de juiste keuze maken en voor jezelf op te (kunnen) komen. De leerlingen krijgen inzicht in hun gedrag, werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en worden zich bewust van hun gedrag ten opzichte van andere mensen en wat het effect hiervan is. Ze leren zich op een duidelijke en stevige manier te uiten. Bewustwording, zelfvertrouwen opbouwen en positief denken staan centraal.

Wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? In de omgang met anderen kan het soms lastig zijn voor jezelf op te komen of bij je eigen mening te blijven. Een ieder wil graag gehoord worden, zeker als dit gebeurt in een groep. Anderen kunnen grote invloed hebben in hoe iemand zich voelt en gedraagt. Groepsdruk of je gedragen zoals je denkt dat anderen van je verwachten komt veelvuldig voor en kan voor jezelf belemmerend zijn. Dit met als gevolg onzekerheid of pestgedrag.

Resultaat

De leerlingen krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • denkpatronen
  • gevoelens, gedachten en gedrag
  • zelfvertrouwen / zelfbeeld
  • grenzen aangeven
  • het geven en krijgen van complimenten
  • omgaan met kritiek
  • nee zeggen
  • groepsdruk
  • opkomen voor je mening
  • vertrouwen in jezelf en de ander

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten oefenen we met actieve werkvormen waarmee we de leerlingen prikkelen om situaties uit de praktijk met elkaar te delen. Het doel hiervan is dat leerlingen naar hun eigen gedrag kijken en oefenen met nieuwe vaardigheden. Vooraf aan de training vinden intakegesprekken plaats met de deelnemers (en hun ouders) waarin we informatie verschaffen over de inhoud van de training en stilstaan bij de leerdoelen.

Na iedere bijeenkomst wordt een korte terugkoppeling gegeven over de algemene inhoud van de training. Tot sluit sluiten we af met evaluatiegesprekken.

Doelgroep

Voor leerlingen op het primair onderwijs vanaf groep 5 en voor leerlingen op het voorgezet onderwijs. 

Duur

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?