Weerbaarheid en groepsdruk

Doelgroep
Leerlingen op het primair- en voorgezet onderwijs
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? In de omgang met anderen kan het soms lastig zijn voor jezelf op te komen of bij je eigen mening te blijven.  Een ieder wil  graag gehoord worden, zeker als dit gebeurt in een groep.  Anderen kunnen grote invloed hebben in hoe iemand zich voelt en gedraagt. Groepsdruk of je gedragen zoals je denkt dat anderen van je verwachten komt veelvuldig voor en kan voor jezelf belemmerend zijn. Dit met als gevolg onzekerheid of pestgedrag.

Weerbaarheid is het leren omgaan hoe je met lastige situaties omgaa n grote invloed hebben in hoe iemand zich voelt en gedraagt.  Deze training geeft een aanzet tot het verstevigen van hoe je met groepsdruk om kunt gaan, grenzen stelt en voor je mening opkomt.

De jongeren krijgen inzicht in hun gedrag, werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld en worden zich bewust van hun gedrag ten opzichte van andere mensen en wat het effect hiervan is. Ze leren zich op een duidelijke en stevige manier te uiten. Bewustwording, zelfvertrouwen opbouwen en positief denken staan centraal.

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

 • denkpatronen
 • gevoelens, gedachten en gedrag
 • zelfvertrouwen / zelfbeeld
 • grenzen aangeven
 • het geven en krijgen van complimenten
 • omgaan met kritiek
 • nee zeggen
 • assertieve technieken
 • groepsdruk
 • opkomen voor je mening
 • vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander

Werkwijze

De training bestaat uit tien bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten oefenen we met actieve werkvormen waarmee we de leerlingen prikkelen om situaties uit de praktijk met elkaar te delen. Het doel hiervan is dat leerlingen naar hun eigen gedrag kijken en oefenen met nieuwe vaardigheden.

Er zijn drie ouderbijeenkomsten waarin we ouders informeren over de inhoud van de training en een koppeling maken van de geleerde vaardigheden naar de thuissituatie. Dit zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden.

Doelgroep

Leerlingen op het primair- en voortgezet onderwijs.

Meer informatie over deelname aan deze training?