Wat doe ik met mijn geld?

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
VMBO, MBO, HBO
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

De cijfers liegen er niet om. Veel studenten op het MBO hebben te maken met schulden. Vaak zijn zij onvoldoende voorbereid of niet vaardig genoeg om het overzicht te houden en prioriteiten te stellen in hun geldzaken. Studenten zijn gericht op korte termijn resultaten en kunnen hun financiële situatie niet overzien. Wegens boetes, een studieschuld, te weinig inkomsten of zelfs overgedragen familienormen zorgen ervoor dat de studenten op het MBO al een valse start hebben. Door het hebben van schulden is er veel verzuim en schooluitval. Studenten raken daardoor in een sociaal isolement waarbij schaamte een zeer belaste factor is.

De training ‘Wat doe ik met mijn geld!’ geeft studenten de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen over het omgaan met geld bespreekbaar te maken. Het taboe van schaamte wordt doorbroken.

Door alle leefgebieden van de studenten inzichtelijk te maken ontstaat er zelfreflectie over de keuzes die ze maken en de beïnvloeding van hun omgeving. Het anders denken, het budget denken wordt gestimuleerd waardoor gedragsverandering ontstaat. De studenten krijgen ondersteuning in budgetteren en worden in de groep gecoacht om een juiste aanpak te kiezen. Schulden worden inzichtelijk gemaakt en de studenten krijgen inzicht in wat schuldbemiddeling, schuldregeling en schuldsanering inhoudt. Door de training kunnen de studenten hun zorgen delen, waardoor zij meer ruimte krijgen om zich op hun opleiding te richten.

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • kennis en bewustwording over persoonlijk budgetteren
  • inzicht hoe een ieder omgaan met geld
  • budget denken en beïnvloeding van hun omgeving
  • meer zicht op de persoonlijke financiële situatie
  • positieve gedragsverandering door bewust andere keuzes te maken rekening houdend met alle leefgebiedeninformatie en ondersteuning op het gebied van schuldbemiddeling, schuldregelingen of schuldsanering

Doelgroep

Voor studenten van het MBO.

Werkwijze

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur.

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Meer informatie over deelname aan deze training?