Wat doe ik met mijn geld?

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
VMBO, MBO, HBO
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Als studenten een keuze hebben gemaakt om een specifieke opleiding aan het MBO te volgen, betekent het niet alleen gerichte kennis op doen. Ook wordt er steeds meer van hen verwacht als zelfstandig handelend en denkend mens. Als de leeftijd van 18 jaar is gepasseerd, krijgen studenten grotere financiële verantwoordelijkheden. Vaak zijn deze jongvolwassenen zich hier niet van bewust. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een zorgverzekering, de mogelijke huisvesting kosten, kosten van de opleiding en de wekelijkse uitgaven.

De cijfers liegen er niet om. Veel studenten op het MBO hebben te maken met schulden. Vaak zijn zij onvoldoende voorbereid of niet vaardig genoeg om het overzicht te houden en prioriteiten te stellen in hun geldzaken. Studenten zijn gericht op korte termijn resultaten en kunnen hun financiële situatie niet overzien. Wegens boetes, een studieschuld, te weinig inkomsten of zelfs overgedragen familienormen over het omgaan met geld zorgen ervoor dat de studenten op het MBO al een valse start hebben. Door het hebben van schulden is er veel verzuim en schooluitval. Studenten raken daardoor in een sociaal isolement waarbij schaamte een zeer belaste factor is.

De training ‘Wat doe ik met mijn geld!’ geeft studenten de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen over het omgaan met geld bespreekbaar te maken. Het heeft als doel om studenten in te laten zien dat ze niet de enige zijn met geldproblemen waardoor schaamtegevoelens minder worden.

In de training leren studenten te budgetteren en worden zij in de groep gecoacht om een juiste aanpak te kiezen. Schulden worden inzichtelijk gemaakt en de studenten krijgen inzicht in wat schuldbemiddeling, schuldregeling en schuldsanering inhoudt. Door de training kunnen de studenten hun zorgen delen, waardoor zij meer ruimte krijgen om zich op hun opleiding te richten. 

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • Kennis en bewustwording over budgetteren
  • Inzicht hoe zij persoonlijk met geld omgaan
  • Meer zicht op de persoonlijke financiële situatie
  • Positieve gedragsverandering door bewust andere keuzes te maken
  • Informatie en ondersteuning op het gebied van schuldbemiddeling, schuldregelingen of schuldsanering

Werkwijze

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur. Om tot persoonlijke inzichten te komen, is het creëren van veiligheid voor elk individu in de groep zeer belangrijk. Er worden afspraken gemaakt zodat een ieder de mogelijkheid heeft om zichzelf te zijn en zich te uiten. In de training worden werkvormen ingezet waardoor studenten niet alleen geconfronteerd worden met de beladenheid van schulden, zij krijgen ook zicht op hun individuele financiële situatie. De studenten worden geactiveerd waardoor gedragsverandering optreedt in de financiële keuzes die zij maken.

Meer informatie over deelname aan deze training?