VIPP Vertrouwen In Persoonlijk Presteren

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Type training
Faalangst
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Deze training is ontwikkeld voor leerlingen van het VO en MBO, die stress en spanning ervaren, terwijl ze de stof cognitief wel aankunnen. In situaties waarin zij worden beoordeeld, zoals toetsen, examens en presentaties, ontstaat er stress. Soms gebeurt dit al in aanloop naar zo’n beoordelingsmoment. Als het zover is volgt vaak een black-out. We geven ze verschillende tips en oefeningen om hun spanning beter onder controle te houden.

We zijn allemaal wel eens gespannen voor een toets of als we een belangrijk gesprek moeten voeren. Daarmee heb je nog geen faalangst. Bij sommige jongeren loopt de spanning echter zo hoog op dat ze niet meer helder kunnen nadenken. Deze training helpt jongeren hun faalangst te verminderen en faalangstklachten onder controle te krijgen.

Faalangst gaat verder dan ergens nerveus voor zijn. Zodra jongeren bijvoorbeeld een opgave onder ogen krijgen en een moeilijke vraag zien, slaat het verstand op hol: “O jee, ik weet het niet, help!“ Zenuwachtig werpen ze een blik op de andere vragen, totdat ze er nog eentje zien waarop ze het antwoord niet weten. Dat wordt niets, paniek! De zenuwen zijn zo groot dat stress en de lichamelijke reacties de schoolprestaties en het functioneren van de leerling negatief beïnvloeden.

In de training komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • vormen van faalangst
  • stress en lichamelijke gevolgen
  • rolverdeling in groepen
  • anders leren denken
  • het gedragsmodel
  • ontspannen, hoe doe je dat?
  • organisatie- en studievaardigheden


Resultaat

Jongeren leren omgaan met (en onder controle krijgen van) hun faalangst (klachten).

Werkwijze

Elke deelnemer krijgt een intake- en evaluatiegesprek. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een werkmap. Gedurende de training krijgen de deelnemers huiswerk. Zo kunnen ze de geleerde vaardigheden thuis en op school oefenen en zich eigen maken.

Doelgroep

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

Duur

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. 

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.