Vertrouwen In Persoonlijk Presteren VIPP

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Faalangstreductie
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Deze training is ontwikkeld voor leerlingen van het VO en MBO, die stress en spanning ervaren, terwijl ze de stof cognitief wel aankunnen. In situaties waarin zij worden beoordeeld, zoals toetsen, en presentaties, ontstaat er stress. Soms gebeurt dit al in aanloop naar zo’n beoordelingsmoment, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk of het leren voor een toets. Als het zover is volgt vaak een black-out. De zenuwen zijn zo groot dat stress en de daaropvolgende lichamelijke reacties de schoolprestaties en het functioneren van de leerling negatief beïnvloeden. Deze training helpt jongeren hun faalangst te verminderen en faalangstklachten onder controle te krijgen.


Opbouw

In de training krijgen jongeren meer inzicht in de vormen van faalangst, de stress die het oplevert en de lichamelijke reacties die volgen. De jongeren krijgen handvatten hoe zij hun stress kunnen reguleren, door bijvoorbeeld helpende gedachten toe te passen of door ontspanningsoefeningen te doen. Met als resultaat dat de jongeren hun stress reguleren op momenten dat dat nodig is. 


Resultaat

De deelnemers passen technieken, zoals helpende gedachten en ontspanningsoefeningen, toe om hun faalangst te verminderen.

Duur

  • 6 bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Intake gesprek en evaluatiegesprek
Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.