Verdiepen op signaleren en activeren

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Type training
Professionalisering
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Hoe ervaren je ook bent als docent, mentor of teamleider, omgaan met leerlingen en ouders met afwijkend gedrag blijft een uitdaging. Waar komt hun boosheid, afstandelijkheid of onverantwoordelijkheid vandaan? Wil je hun gedrag sneller leren analyseren en begrijpen? En je gesprekstechnieken en luistervaardigheden verder professionaliseren? Dan is deze praktijkgerichte training bijzonder waardevol.

  • Die leerling waar je je zorgen over maakt, maar waar je geen beweging in kunt krijgen… 
  • Die leerling die zo druk is en het bloed onder je nagels vandaan haalt…
  • Die ouder die alle schuld bij jou legt en het kind ontziet…
  • Die leerling die iets persoonlijks bij jou raakt, waardoor het lastig is afstand te houden… 
  • Die ouder die bijna elke dag mailt en jouw advies vraagt…

Hoe ervaren je ook bent als docent, mentor of teamleider het blijft soms lastig om leerlingen en hun ouders goed  te begrijpen, hun gedrag te kunnen verklaren en ze in beweging te krijgen. In deze training gaan we hiermee aan de slag. Het gaat in deze training niet over lesgeven, het gaat erom je meer opties te geven over hoe om te gaan met je leerlingen en hun ouders in één op één contact. We richten ons op gespreksvaardigheden en motiverende technieken om leerlingen en hun ouders in beweging te krijgen. Daarnaast is er aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je bent immers jouw eigen instrument en het is belangrijk dat je weet hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken.

Resultaat

Na afloop van deze training kun je:

  • gedrag van leerlingen en hun ouders beter verklaren en begrijpen
  • gedrag van leerlingen en hun ouders beïnvloeden
  • gebruik maken van motiverende gesprekstechnieken
  • jouw eigen gedrag beter begrijpen en verklaren
  • eigen gedrag inzetten om het gedrag van een ander positief te stimuleren 

Werkwijze

Deze training start met een kick-off waarbij we de persoonlijke leerwensen van de deelnemers in kaart brengen. Op basis hiervan stellen we het programma samen, zodat het goed aansluit bij de behoeften van de deelnemers. De training bestaat uit drie dagdelen. Op verzoek kan er worden samengewerkt met een trainersacteur.

Doelgroep

Voor meer ervaren professionals in de kinderopvang, op het primair- en voorgezet onderwijs, MBO en HBO.

Aantal deelnemers

Maximaal 16

Duur

3 dagdelen

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.