Traumasensitief werken

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Trauma
Aantal deelnemers
Maximaal 16

Als professional kan je een belangrijke rol spelen in het leven een getraumatiseerd kind. Lever met de juiste kennis over trauma een bijdrage aan het herstel van aangerichte schade. In deze training krijg je de kennis & handvatten die nodig zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Hierdoor kan het kind zich weer optimaal ontwikkelen. 


Een (complex) trauma ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij aan: 

 • een moeilijke scheiding van ouders
 • seksueel misbruik
 • overlijden
 • oorlog
 • ernstig ongeluk
 • verwaarlozing en/of 
 • huiselijk geweld. 

Gevolgen

De gevolgen van complex trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand omdat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en anderen vertrouwen. Je kan dit merken doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het reguleren van hun emoties en gedrag.

De gevolgen worden nog vaak onvoldoende onderkend. Dat is jammer want het kan leiden tot uitputting bij opvoeders en mensen om hen heen (zoals een leraar). Soms moeten kinderen zelfs worden overgeplaatst naar een andere klas of school of kunnen zij niet meer thuis wonen door hun moeilijke gedrag.

Resultaat

De training biedt zorgprofessionals kennis en vaardigheden om trauma te herkennen en handvatten te bieden aan opvoeders hoe hier mee om te gaan.

Na de training

 • heb je achtergrondkennis van de effecten van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en ouders
 • heb je vaardigheden om met de ‘traumabril’ naar afwijkend gedrag en bijzondere relaties te kijken
 • heb je handvatten om de veerkracht en het gevoel van veiligheid te vergroten bij zowel kind als ouders
 • ben je voorbereid op lastige situaties en valkuilen
 • ben je veerkrachtiger om met kinderen met moeilijk gedrag om te gaan
 • kan je je eigen sensitiviteit en intuïtie bewuster benutten.

Werkwijze

Er zijn acht thema’s die aan bod komen. De thema’s worden in overleg los of geclusterd aangeboden. De training wordt door twee trainers gegeven:

 • een zorgprofessional met het specialisme ‘psychotrauma bij kinderen’ en
 • een gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog).

Doelgroep

De training Traumasensitief werken is speciaal geschikt voor professionals die verantwoordelijk zijn voor individuele begeleiding van getraumatiseerde kinderen en/of ouders, zowel binnen in het onderwijs, als in de jeugd- en gezinszorg.

Aantal deelnemers

Deze training gaat door bij een inschrijving van minimaal 6 deelnemers.

Prijs

Deze tweedaagse training kost € 485,- pp. incl. lunch.

In samenwerking met

Deze training wordt in samenwerking gegeven door

 • gedragswetenschappers van Jeugdformaat
 • een schoolmaatschappelijk werker óf onderwijsprofessional van Schoolformaat

Leony Coppens

De trainingen is opgezet in samenwerking met Leony Coppens. Zij is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering. De trainingen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van complex en chronisch trauma.

Maak jij het verschil voor een getraumatiseerd kind?

Volg nu onze tweedaagse opleiding zodat je voldoende kennis en kunde hebt om een kind écht te helpen.

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.