Traumasensitief lesgeven

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Trauma
Aantal deelnemers
Maximaal 16

Maak jij het verschil

voor een getraumatiseerd kind in de klas?  

 

Als leerkracht of onderwijsprofessional kan je een belangrijke rol spelen in het leven een getraumatiseerd kind. Met de juiste kennis over trauma kan je een bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade. In deze verdiepende training krijg je de kennis en handvatten die nodig zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Hierdoor kan het kind zich in jouw klas optimaal kan ontwikkelen.

Gevolgen

We staan er niet elke dag bij stil, maar de invloed van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. Kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding, verwaarloosd zijn, een ongeluk, oorlog, overlijden/verlies of andere heftige situaties hebben meegemaakt, lopen vaak vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen, vragen veel aandacht of trekken zich juist terug. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid of irritatie oproepen. Grote kans dat een vorm van trauma bij deze kinderen een rol speelt.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • heb je achtergrondkennis over wat de effecten van een trauma kunnen zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen;
  • heb je vaardigheden om naar het gedrag van je leerlingen te kijken door een ‘traumabril’;
  • heb je handvatten om het gevoel van veiligheid en veerkracht van leerlingen te vergroten;
  • ben je bekend met de oefeningen en werkmethode en kun je deze toepassen;
  • ben je voorbereid op lastige situaties en mogelijke valkuilen;
  • ben je veerkrachtiger om met moeilijkere leerlingen om te gaan.

Werkwijze

Er zijn acht thema's die we behandelen tijdens de training. De training geven we met twee trainers:

  • een schoolmaatschappelijk werker en
  • een gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog).

Wij adviseren om een heel schoolteam te trainen. Hierdoor bereik je het grootste effect voor de kinderen omdat iedereen op dezelfde manier werkt.

Doelgroep

Deze verdiepende training is voor leerkrachten en onderwijsprofessionals op het primair- en voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

Aantal deelnemers

Deze training gaat door bij een inschrijving van minimaal 6 deelnemers.

Prijs

Deze tweedaagse training kost € 485,- pp. incl. lunch.

In samenwerking met

Deze training wordt in samenwerking gegeven door

  • gedragswetenschappers van Onderwijs Jeugdzorg - Jeugdformaat
  • een schoolmaatschappelijk werker óf onderwijsprofessional van Schoolformaat

Leony Coppens

Deze training is opgezet in samenwerking met Leony Coppens. Leony is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma.

Maak jij het verschil voor een getraumatiseerd kind?

Volg nu onze tweedaagse opleiding zodat je voldoende kennis en kunde hebt om een kind écht te helpen.

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.