Time 4 timemanagement!

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Type training
Workshop
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Stel je voor; “je agenda en mail zijn overzichtelijk, je vindt snel wat je zoekt en je programma van de dag is soepel verlopen. Na het werk ga je met een voldaan gevoel naar huis.” Wie wil dat niet, alles op orde hebben!

Binnen het onderwijs hebben onderwijsprofessionals veel werkzaamheden en een hoge werkdruk. In korte tijd dient er vaak veel werk verricht te worden. Een ieder gaat daar op een eigen manier mee om. Het is echter de vraag of het harde werken altijd leidt tot efficiënt en productief werken.

Efficiënt werken betekent zicht hebben op de taken en verantwoordelijkheden en daar de juiste prioriteit aan geven.

Persoonlijke aspecten zijn daarin altijd van invloed, zoals bijvoorbeeld het aangeven van grenzen en het krijgen van goedkeuring van anderen Zicht krijgen op deze persoonlijke aspecten en het voorkomen van inefficiënt werken is dan ook van belang om op een positieve wijze binnen het onderwijs te werken.

De themabijeenkomst ‘Time 4 timemanagement’ geeft inzicht in persoonlijke overtuigingen ten aanzien van de onderwijstaken en verwachtingen. In de workshop worden praktische handvatten en middelen aangereikt zodat deze direct in de praktijk kunnen worden toegepast. worden.

Resultaat

De deelnemers:

  • hebben inzicht op persoonlijke verwachtingen ten aanzien van onderwijstaken
  • krijgen inzicht in hun werktaken en tijdsverdeling en het stellen van prioriteiten
  • kunnen signalen herkennen hoe zij goede energie kunnen behouden en stress kunnen voorkomen
  • weten hoe zij optimaal regie kunnen houden over hun agenda- en mailbeheer kunnen toepassen

Werkwijze

De workshop bestaat uit één bijeenkomst van vier uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?