Teamcoaching

Doelgroep
professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Intervisie en coaching
Aantal deelnemers
Een team

Merk jij dat het lang duurt voordat er besluiten genomen worden in jouw team. Heb je mensen die je altijd op de voorgrond hoort en de stille mensen die je graag meer hoort. Wordt er nauwelijks feedback gegeven of ontstaan er subgroepen in jouw team? Door teamcoaching in te zetten ga je aan de slag met onderliggende patronen in de samenwerking en communicatie. Zo maak je knelpunten en kwaliteiten zichtbaar, hierdoor kun je de samenwerking binnen het team versterken en de onderlinge communicatie verbeteren. Met als gevolg effectieve vergaderingen, tijdswinst en meer energie en balans bij het personeel. 


Opbouw

De teamcoaching start met een intake gesprek met de teamleider, vervolgens is er een groepsintake waarin het doel en de verwachtingen besproken worden. Er volgen dan gemiddeld vijf sessies van 2,5 uur waarin naar het doel gewerkt wordt door middel van groepsgesprekken en uitdagende oefeningen. Na afronding van de teamcoaching vindt na 6 maanden ook nog een terugkombijeenkomst plaats. Het gehele traject wordt op maat gemaakt. Het is belangrijk dat iedereen in het team eigenaarschap pakt, dit bepaalt namelijk voor een groot deel het resultaat.

Resultaat

Het team werkt effectiever samen en de onderlinge communicatie is verbeterd. 

Duur

Gemiddeld vijf sessies van 2,5 uur, intakegesprekken en terugkombijeenkomst.

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.