Supergirls

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Identiteit en seksualiteit
Aantal deelnemers
Maximaal 8

In dit tijdperk met social media, camera’s op elke telefoon en influencers is het voor meiden nog lastiger geworden om hun eigen normen en waarden op het gebied van lichamelijkheid te ontwikkelen. Wat wil ik? Hoe wil ik dat? Wat is normaal en wat niet meer? Juist voor meiden is het extra belangrijk om stevig in je schoenen te staan om bewuste en eigen keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. De training is dan ook geschikt voor meiden die moeite hebben met 'nee' zeggen, juist op het gebied van intimiteit, relaties en seksualiteit. Voor meiden die eigenheid willen ontwikkelen en met een zelfvertrouwen in de wereld willen staan. 


Opbouw

In deze training is er aandacht voor de eigenheid en het zelfvertrouwen van de meiden. We versterken vaardigheden op het gebied van grenzen voelen en aangeven op een assertieve manier. Tevens leren de meiden hun eigen kwaliteiten beter kennen en vooral in te zetten in dagelijkse situaties.

Resultaat

  • De meiden hebben hun zelfkennis vergroot op het gebied van intimiteit, relaties en seksualiteit.
  • De meiden geven hun grenzen aan op basis van hun persoonlijke normen en waarden met respect voor de ander.

Duur 

  • 8 bijeenkomsten van 1,5 uur
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.