Supergirls

Doelgroep
Voor meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
Niveau
12 jaar en ouder, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO, HBO
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Het doel van deze training is meiden meer zelfbewustzijn en vertrouwen te geven. Sommigen van hen hebben problemen ervaren met hun zelfbeeld en hun sociale relaties. We werken aan het vergroten van hun persoonlijke weerbaarheid en helpen ze hun eigen kwaliteiten en talenten te herkennen en gebruiken. De meiden worden zich meer bewust van hun eigen krachten en leren deze gebruiken in verschillende sociale situaties.

Deze training kan ook op maat gemaakt worden voor jongens.

Door verschillende oefeningen werken we aan de volgende thema’s:

  • zelfbeeld
  • sociale omgeving
  • talenten
  • lichamelijkheid en seksualiteit
  • groepsdruk en groepsprocessen

Resultaat

De meiden:

  • zijn zich meer bewust van zichzelf en zijn beter in het herkennen en gebruiken van hun eigen kwaliteiten en talenten
  • hebben hun persoonlijke weerbaarheid vergroot en worden zelfverzekerder
  • kunnen goed voor zichzelf zorgen in relatie tot hun sociale context

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de meiden en hun ouders/verzorgers. Alle leerlingen krijgen een logboek met informatie en werkbladen.

Het inzetten van een evaluatiegesprek en/of een ouderbijeenkomst van 1,5 uur behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft als meerwaarde dat ouders hun dochter kunnen ondersteunen bij de nieuw geleerde vaardigheden.

Doelgroep

Voor meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Duur

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.